Den 22. februar 2019 var Better Globe Forestry (BGF) stolt vertskap for en VIP-delegasjon, ledet av kabinettsekretær (KS) Keriako Tobiko i Miljø- og skogbruksdepartementet, som var på besøk i plantasjen vår i Kiambere.

Til stede var også Dr. Jane Njuguna, Ag Director i Kenya Forestry Research Institute (KEFRI) og andre ledere og forskere i KEFRI, personer fra fra Kenya Forest Service (Dr. Clement Ng’oriareng, leder for Dryland Department, Alfred Gichu, koordinator i REDD+ beredskapsaktiviteter og Ecosystem Conservators i Kitui og Embu kommuner), Samuel Kareithi (Programdirektor Gatsby Africa) og assisterende kommunekommisjonær for Kitui kommune.

Hensikten med besøket var å vise kabinettsekretæren (KS) at kommersiell tredyrking i de tørre områdene (drylands) i Kenya er mulig, at det pågår og at det utvikles videre ved å bruke plantasjen som bevis. Dette ga en viktig beskjed siden den kenyanske regjeringen ønsker å nå en tredekning på 10% av landarealet innen 2022, opp fra nåværende 7,2%. De eneste tilgjengelige, større åpne områder for å oppnå dette, befinner deg i drylands, som tradisjonelt ikke er ansett å være egnet til treplanting.

I sin åpningstale forklarte adm.dir i BGF om selskapets visjon for fattigdomsbekjempelse ved å drive en bærekraftig og kommersiell treplanting, og med løfter om etterhvert å starte en prosessindustri. Han fremhevet samarbeidet med interessenter som KEFRI, for å gi vitenskapelig støtte til den banebrytende innsatsen.

KS hadde også diskusjoner med de ulike deltakerne ved besøket, og henvendte seg også til de mange representantene for pressen som var invitert. Han poengterte forskjellen mellom å plante trær for å bevare og kommersiell treplanting. Han ble så klar over at produsentene behøver markedsstimulering for å ta del i storskala treplanting, noe som krever stort engasjement med tanke på de vanskelige forholdene i de tørre omgivelsene. Han forsikret om at de fra regjeringens side var positive, og anbefalte at plantasjen blir benyttet som demonstrasjonsverktøy for de ulike fylkesadministrasjoner som ligger i de tørre områdene. Da kan de komme og se selv, alt innenfor rammene til regjeringens målsetting om 10% skogdekning.

Dette var en stor dag for treplanting i tørre områder og som virkelig har sin rettmessige plass under solen.

Denne artikkelen er gjengitt med tillatelse fra Miti Magazine, utgave nr. #42