Fortjeneste

Vi deler på fortjenesten fra trærne

Siden vi er et forretningsmessig foretak kan vi dele på fortjenesten trærne skaper til deg som eier treet. I en 20 års periode er den forventede avkastningen fra kun ett tre 208,25 € eller ca 2 000 kroner.

Akkurat som alle bedrifter behøver vi penger for å kunne drive virksomheten vår. I begynnelsen torde vi ikke kun å tro på menneskers velvilje og bidrag. Istedet valgte vi den kommersielle veien. Du kjøper trær av oss, vi planter, steller og hogger dem over en 20 års periode. Deretter deler vi på fortjenesten. Vi tjener penger og du tjener penger. Win-win. At det i tillegg er bra for planeten, menneskene og samfunnet, er en fantastisk bonus.

På tross av at mange av oss forsøker å velge økologisk, handle miljømerket og gjøre allment kloke og miljøbevisste bra valg, så tenker de fleste av oss ikke på kraften våre sparepenger faktisk har. Penger former og definerer på mange måter den framtid vi vil ha, siden de firmaene som får pengene kan utvikle og selge flere produkter og tjenester som samsvarer med det vi konsumenter etterspør. Better Globe både vil, og har lyktes bra, med å være et etisk, bærekraftig og langsiktig alternativ til tradisjonell sparing.

Forventet avkastning for ett tre

Når du kjøper et tre av oss for 17 € planter vi det, tar vare på det, hogger det og gir deg en forutbestemt avkastning for de trær du har kjøpt. I all sin enkelhet fungerer det som dette:

 • År 1 : du kjøper treet for 17 € og vi planter det
 • År 1 – 4: treet vokser, det finnes ikke noe å høste og du får ingen avkastning
 • År 5 – 19: treet er i full produksjonsalder og du får 2.55 € per år i 15 år
 • År 20: Treet hogges og selges, og du får 170 €

I form av en illustrasjon ser det ut som nedenfor:

Infografik som visar den förväntade avkastningen över 20 år.
Infografikk som viser den forventede avkastningen over 20 år.

Summerer man avkastningen, ser den ut som følger:

 • År 1 – 4 : 0€ i avkastning
 • År 5 – 19: 15 år x 2.55 € = 38,25 €
 • År 20: 170 €
 • Totalt = 208,25 €

Det er viktig å påpeke at det ikke finnes noen garantier, det er en forventet avkastning og, akkurat som med alle investeringer, finnes det noe risiko. Dette kan du lese om her. Vi har imidlertid utbetalt avkastning til våre kunder etter modellen ovenfor hvert år siden 2011 og alt tyder på at vi kommer til å holde disse løftene også i fremtiden.

Forventet avkastning fra en donasjonspakke

En donasjonspakke består av:

 • To trær som du eier selv
 • To trær som gis bort
 • 11,50 € til skolevirksomheten
 • 1,50 € til mikrolånvirksomheten
 • 500 liter vann

Avkastningen fra en donasjonspakke blir på denne måten dobbelt så stor som for ett tre, det vil si 2 x 208,25 € = 416,50 € over samme 20 års-periode. I prosent blir avkastningen derimot litt dårligere siden donasjonspakken koster 53 €, men med tanke på alt det gode som donasjonspakken faktisk bidrar til, håper vi at du overveier kjøp i alle fall.

Din förväntade avkastning från träden över 20 år i form av återköp
Din forventede avkastning fra trærne over 20 år i form av tilbakekjøp

Vårt beste tips: Regelmessig sparing

Selv om du kan kjøpe ett eneste tre kun én gang og deretter aldri igjen, så anbefaler vi regelmessig sparing i trær. Det er til og med slik at vi belønner alle kunder som sparer regelmessig sparer i både donasjonspakker og trær hvert år.

Vanlige spørsmål om avkastningen

Begynn å spare i trær eller reserver en plass på et webinar

Hvis du også ønsker å delta og gjøre en god gjerning, bidra til en bedre verden og håndtere din sparing på en etisk, bæredyktig og langsiktig måte, så bruk linken nedenfor.

Du er velkommen til å lese mer her på hjemmesiden, hvis du har andre spørsmål. Vi har en FAQ-side med de 50 oftest stilte spørsmål, og du kan naturligvis kontakte oss på support@betterglobe.com.

Klar til å kjøpe noen trær?

If you also want to do good, contribute to a better world and save your money in an ethical, sustainable and long-term way, use the link below. Start saving monthly or buy single trees

Bestill plass på et webinar

Each Tuesday evening at 8.30 pm we host a live-streamed information meeting online, where you can get more information. It is free of course, and you will be able to ask questions. Book your seat
Jon Ivar Bøe
Molde, Norge

For meg er det viktig å bidra i et selskap som er fri for den gamle ovenfra-og-ned-tankegangen som vi så ofte møter innenfor utviklingshjelp og er derfor glad jeg fant Better Globe. Dette selskapet arbeider ut fra at alle mennesker har et sterkt ønske om å lykkes, og gir rett og slett fattigfolk på den afrikanske landsbygda arbeidsmuligheter, kurs og utdanning. Slik arbeider stadig flere seg ut av fattigdommen og kan ta vare på seg selv og sin familie! Jeg er også glad for at jeg gjennom Better Globes treplantingsaktiviteter er med på å motvirke global oppvarming, samtidig som dette også minsker presset på regnskogen og det mangfoldige livet der.

Kontakt oss

Hvis du har noen spørsmål eller refleksjoner, nøl ikke med å kontakte oss på support@betterglobe.com

Treplanting reduserer klimatrusselen

Det er ikke noe nytt at trær bidrar til å redusere klimatrusselen. It is no news that trees contribute to reducing the climate threat. Allerede i IPCC- rapporten fra 2018 konstateres det at 1 milliard hektar mer med skog ville være nødvendig. 1 milliard hektar tilsvarer 2 milliarder fotballbaner med skog, eller et område påLes mer…