Donasjonspakken

Donasjonspakken

Årsaken til alt det gode vi kan gjøre

Donasjonspakken er det produktet vi er mest stolt over siden det er den som virkelig er kombinasjonen av å gjøre en god gjerning og tjene penger samtidig. Donasjonspakken bidrar foruten arbeidsplasser også til utdannning, mikrolån og vannrelatert virksomhet.

Donasjonspakken er Better Globes kanskje viktigste produkt. Utenom de to trærne som gir avkastning tilbake til kjøperen av pakken, inneholder donasjonspakken mange viktige elementer for den store sammenhengen.

  • 2 trær som gir deg en forventet avkastning over 20 år.
  • 2 trær som gis som gave til lokale organisasjoner.
  • 500 liter eller tilsvarende verdi til vannrelaterte prosjekt
  • 1,50 € settes spesifikt av til å bygge og/eller renovere skoler
  • 1,50 € settes av for å finansiere de lokale landsbyenes mikrolånbanker

Donasjonspakken koster 53 € og kan kjøpes ved et enkelt tilfelle, men vi håper jo naturligvis at alle våre kunder vil spare hver måned i disse donasjonspakkene. Det er bra for menneskene lokalt, det er bra for oss og det er bra for kunden. Det er de 19 € som er forskjellen mellom 53 € og prisen for to trær, 34 €, som står for alt det gode vi kan gjøre.

Dine 2 trær gir en forventet avkastning på ca 4000 kr.

Fra et avkastningsperspektiv fungerer trærne i donasjonspakken på eksakt samme måte som om du skulle kjøpt dem enkeltvis. Trærne begynner å gi inntekter etter de fire første årene da de begynner å produsere frukt og annet som kan selges og gi den fortjenesten som deles på oss kunder.

Etter det fjerde året kan du regne med en forventet avkastning på 2.55 € per tre, tilsammen 5,10 € eller ca 50 kr per donasjonspakke. Denne avkastningen er du berettiget til hvert år i de femten neste årene. Når trærne hogges i det 20. året er den forventede avkastningen på €170 pr tre. Det vil si 340 € eller ca 3200 kr pr donasjonspakke.

Summerer man det, ser det ut som følger:

Din forventede avkastning fra trærne over 20 år i form av gjenkjøp
Din forventede avkastning fra trærne over 20 år i form av gjenkjøp

Det vil si at den forventede avkastningen pr. donasjonspakke er 416,50 € eller ca 4 000 kr med dagens euro-kurs. Det er ikke risikofritt, det finnes ingen garantier og du kan tape hele den innsatte kapitalen. Les mer her på hjemmesiden.

Trærne som gis bort

I donasjonspakken du kjøper ligger det to trær som gis bort til bl.a. 1000 skoler som Better Globe er i partnerskap med. Better Globe har også startet Green Initiative Challenge (GIC) sammen med Bamburi og KenGen, som er to av de største bygnings- respektive energiaktørene i Kenya. Vi gir trær til GIC for å involvere barn i miljørelaterte aktiviteter som fører til en bevisstgjøring om naturen. Når du kjøper donasjonspakken bidrar du til å slutte sirkelen i dette initiativet, da frukten og avkastning som trærne gir, går til skolene.

Vannrelatert prosjekt

De fleste som bor i områdene i semi-ørkenen må ofte gå i mange timer hver dag for å hente vann. Ofte er det kvinner og barn som har det som arbeidsoppgave. Da vi ordner vanntilgang til våre plantasjer, bidrar vi samtidig til at de samfunnene som finnes rundt plantasjene får tilgang til disse kildene. I andre tilfeller kan støtten være kun vanncisterner og takrenner. Vi har mulighet til å gi slik støtte takket være bidraget fra donasjonspakkene.

Finansiering, bygging og renovering av skoler

Mboti skole i Sosoma, Kenya. Her har Better Globe finansiert renoveringer og nybygging av bl.a. barnehagen på bildet med hjelp av bidrag fra donasjonspakken og bidratt med vann, vanntanker, takrenner og skolematerial.
Mboti primary school i Sosoma, Kenya. Her har Better Globe finansiert renoveringer av bl.a. barnehagen på bildet og bidratt til vann, vanntanker og takrenner med hjelp av penger fra donasjonspakken.

Mange barn i familier på den afrikanske landsbygda må bidra til husholdningen og skolene er som regel ikke gratis. Resultatet er at mange foreldre helt enkelt ikke har råd til å la barna gå på skole over lengre tid, de behøves hjemme og pengene behøves til mat. Gjennom at vi etablerer våre plantasjer og kan skap lønnet arbeid, får barna indirekte mulighet til å gå på skolen.

Mikrolån

Vi driver våre treplantasjer i noen av de områdene der den fattige befolkningen består av bønder på landsbygda, og gjennom mikrofinansiering skapes forutsetninger for at menneskene i området kan tjene sine egne penger; å øk sin egen jordbruksvirksomhet og sin inntekt.

Lånene brukes ofte delvis til å gjøre livet litt mer bekvemt. Å skaffe takplater eller kjøpe en bekvem madrass. Det kan også gå til ting som gjør det mulig å spare penger og i blant helse, som en solcelledrevet lampe istedet for oljelamper. Delvis til å starte eller utvikle sitt jordbruk, dyrehold eller starte annen forretningsvirksomhet ved siden av; for å kunne få en alternativ inntekt.

Solpanel på taket hos en bonde som tagit ett mikrolån.
Solceller på taket hos en av mikrolåntakerne

Det kan også dreie seg om å finansiere skoleavgifter eller til å bygge og renovere bygninger. Låntakerne kan også velge å låne eiendeler som stoler (f.eks. til kafé- og forelesningsvirksomhet), vanntanker og solceller.

Better Globe Foundation

Siden 2016 sær-rapporterer vi i Better Globe pengene fra donasjonspakken, som ikke gjelder dine trær, i en ikke-kommersiell stiftelse. Årsakene er flere, men vi mener dette er en mer riktig måte å gjøre det på. Samtidig har vi i Better Globe Foundation mye samarbeid i lokale prosjekter med andra selskaper, som bl.a. Kenyas største kraftselskap, KenGen.

Regelmessig sparing

Donasjonspakken kan naturligvis kombineres med kjøp av valgfritt antall trær utover de to som inngår i hver pakke. Det er til og med slik at vi i Better Globe forsøker å oppmuntre til og belønne regelmessig sparing.

Klar til å kjøpe noen trær?

If you also want to do good, contribute to a better world and save your money in an ethical, sustainable and long-term way, use the link below. Start saving monthly or buy single trees

Bestill plass på et webinar

Each Tuesday evening at 8.30 pm we host a live-streamed information meeting online, where you can get more information. It is free of course, and you will be able to ask questions. Book your seat
Jessica Jäger
Stockholm, Sverige

Jeg fascineres ofte av hvor gjennomtenkt Better Globes forretningsmodell er, og er dypt berørt av grunnleggernes sterke incitament til utrydde fattigdommen i Afrika. Å gi hjelp til selvhjelp, slik at familier løftes ut av fattigdom og kan holde sammen, skaper forandring for enkeltmennesker, hele familier og samfunnet i flere generasjoner.

Kontakt oss

Hvis du har noen spørsmål eller refleksjoner, nøl ikke med å kontakte oss på support@betterglobe.com

Treplanting reduserer klimatrusselen

Det er ikke noe nytt at trær bidrar til å redusere klimatrusselen. It is no news that trees contribute to reducing the climate threat. Allerede i IPCC- rapporten fra 2018 konstateres det at 1 milliard hektar mer med skog ville være nødvendig. 1 milliard hektar tilsvarer 2 milliarder fotballbaner med skog, eller et område påLes mer…