Våre produkter

Våre produkter

To produkter for en bedre verden

Better Globe Forestry Ltd. (BGF) planter trær i de halvtørre områdene sør i Sahara for å hjelpe småbrukersamfunn å overkomme ekstrem fattigdom. Det norske selskapet Better Globe AS har kunder over hele verden som bidrar til folkefinansiering av BGFs virksomhet gjennom kjøp av trær og donasjonspakker. Til gjengjeld får våre kunder en etisk, bærekraftig og langsiktig avkastning fra trærne de eier.

Som kunde hos Better Globe AS, bidrar du til å plante trær i deler av verden hvor økt skogdekke og redusering av ørkenspredning er avgjørende. Samtidig er du med på å skape arbeidsplasser i landlige områder i Øst-Afrika. Resultatet er en reduksjon av fattigdom og økte muligheter for familier å være sammen etter hvert som jobber blir mer tilgjengelige.

Kundene våre bidrar også til en positiv miljøpåvirkning. Trærne vi hjelper til med å plante binder karbondioksid, forhindrer ørkendannelse, beholder og forbedrer matjorda og gir mer næringsrik jordbruksland. BGFs treplantingsaktiviteter kan også bidra til å beskytte lokale vannkilder fra sedimentering i overflateavrenning, som i tilfellet ved Kiambere-dammen, og motvirke avskoging i tropiske skoger.

BGF tar seg av trærne

BGFs tilnærming til sosialt entreprenørskap i deres innsats for å utrydde ekstrem fattigdom i Øst-Afrika sikrer at alle involverte parters økonomiske interesser ivaretas. Langsiktig bærekraft oppnås bare når alle som er involvert i prosjektet drar fordeler fra det, miljøet inkludert.

For å støtte BGFs visjon tilbyr Better Globe AS trær og donasjonspakker gjennom en bærekraftig forretningsmodell til kunder over hele verden. Salget av disse to produktene bidrar til folkefinansiering av BGFs aktiviteter og gir en økonomisk avkastning til våre kunder når trærne høstes. Dette økonomiske insentivet er en takk for at du støtter arbeidet med å skape langsiktig og bærekraftig samfunnsendring med BGF.

I Øst-Afrika fungerer BGF som en lokal agent for Better Globe AS og tar seg av trærne for å sikre våre kunders økonomiske interesser. BGF er ansvarlig for både pleien og høstingen av trærne sammen med distribusjonen av den sosiale støtten som gis gjennom donasjonspakkene vi selger.

Estimert avkastning fra trær som kjøpes tilbake over 20 år

Hvert tre du kjøper gir en forventet avkastning på €208,25 i løpet av trærnes 20-årige produksjonsalder og tilbakekjøpsperiode. Det samme gjelder for de to eiertrærne som er inkludert i donasjonspakken, begge de to trærne betaler €208,25 hver i retur til kunden.

Siden de første trærne ble produksjonsmodne og tilbakekjøpsperioden for våre første kunder startet i 2010, har Better Globe AS betalt alle kunder som stipulert og i tide. Vi kan med stolthet si at Better Globe AS har oppfylt alle sine forpliktelser til kundene våre når det gjelder estimert avkastning betalt til våre kunder.

Donasjonspakke – gjør noe bra for andre og tjen penger

Vårt ønske er at alle våre kunder kjøper donasjonspakken månedlig. Det skaper en betydelige sosiale effekt og inkluderer fire trær og finansiering for blant annet skoleaktiviteter, mikrofinansiering og støtte til småbrukere.

Av de fire trærne i donasjonspakken tilhører to trær kunden som kjøpte donasjonspakken. De to gjenværende trærne blir gitt gjennom BGF til bønder, lokale organisasjoner eller skoler.

Skolebarn på studiebesøk på BGFs eple mango-plantasje i Kibwezi, 2015

TIl nå (2020) har vi brukt penger fra donasjonspakkene til å bygge to skoler og til renovering av flere skoler. En del av pengene i donasjonspakkene finansierer mikrolån og samfunnseide mikrolån banker. Vi og BGF driver ingen skoler eller mikrolån banker; vi finansierer driften, og BGF overlater kvalifiserte partnerorganisasjoner og lokalsamfunnene til å drive dem.

Den siste delen av donasjonspakken inneholder finansiering av vannrelaterte prosjekter. Vi har bidratt til å finansiere boring av brønner. Men normalt har BGF prioritert å sette opp takrenner og sisterner / vanntanker. Når det har vært nødvendig, har det også blitt gitt vann direkte til områder der det er behov. Partnerbønder får også opplæring i vannforvaltning av BGF agroskogbruk agenter som reiser rundt for å hjelpe bondegrupper med å utnytte best mulig mulighetene samarbeidet med BGF gir.

Regelmessig sparing – noe vi setter pris på og belønner

Akkurat som andre virksomheter, er BGF avhengig av regelmessige inntekter. BGF må betale sine ansattes lønn, administrere plantasjene og utvikle virksomheten. Derfor setter de pris på alle kundene som kjøper trær eller donasjonspakker fra Better Globe AS regelmessig. Donasjonspakken er spesielt viktig, ettersom den er hovedmotoren bak deres evne til å hjelpe og støtte småbruker bønder som bor i tørre og halvtørre områder, slik at ekstrem fattigdom kan utryddes for familiene.

Fra et rent økonomisk perspektiv er det mer lønnsomt for kundene til Better Globe AS å kjøpe enkelttrær enn å kjøpe donasjonspakken. For oss er imidlertid alt som donasjonspakken bidrar til, for eksempel skoleaktiviteter, mikrolån og vannrelaterte prosjekter, av største betydning for å øke vår sosiale effekt. Derfor belønner vi alle kunder som kjøper minst en donasjonspakke og ti trær hver måned, eller 12 donasjonspakker og 120 trær, gjennom et kalenderår. Better Globe AS gjør dette ved å gi 20 bonustrær på slutten av året til alle kvalifiserte kunder.

Spar litt av pengene dine i trær og bidra til å redusere fattigdom

Vi inviterer deg til å gjøre en forskjell i Øst-Afrika og bidra til en bedre verden. Trærne dine vil bli administrert på en etisk, bærekraftig og langsiktig måte. Klikk på lenken til butikken vår og foreta et samfunnsansvarlig kjøp i dag. Hos oss er det lønnsomt å hjelpe andre.

Gjør en god gjerning, bidra til en bedre verden og tjen penger!