Våre produkter

Våre produkter

To produkter for en bedre verden

Vi planter trær i semi-ørkenen sør for Sahara og har lokale kunder som kjøper avling og virke fra trærne. Vi har kunder i Norge og rundt om i verden som bidrar til vår finansiering ved å kjøpe trær og donasjonspakker, samtidig som de selv sparer sine penger på en etisk, bærekraftig og langsiktig måte.

Som kunde hos oss bidrar du til at trær kan plantes i deler av verden som har stort behov for ny skog. Samtidig bidrar du til å skape arbeidsplasser på landsbygda i øst-Afrika. Resultatet er mindre fattigdom og større mulighet for familier til å holde sammen. Du bidrar også til positiv miljøpåvirkning siden trærne binder CO2, hindrer ørkenspredning, stabiliserer jorden og gir forutsetninger til mer næringsrik matjord. I tillegg motvirkes erosjon og uttørking av sjøer.

Vi deler på gevinsten fra trærne

Vi tror på at reell og langsiktig bærekraft bare kan oppnås om alle parter i en virksomhet oppfyller en fortjenesteinteresse. Vår virksomhet er derfor kommersiell og forretningsmessig. I følge vår forretningsmodell deler vi på den fortjenesten som trærne gir under sin produktive levetid og når de til slutt hogges. Du som kunde får altså en del av den fortjenesten dine trær bidrar med.

Infografik som visar den förväntade avkastningen över 20 år.
Grafikken viser den forventede avkastningen gjennom 20 år.

Hvert tre som du kjøper for 17 € (ca. 170 kr) gir en forventet avkastning over en 20 års-periode på 208,25 € (ca. 2 000 kr). Frem til og med 2017 har vi betalt ut nesten ti millioner kroner til nordiske kunder som har kjøpt trær i perioden 2006 til 2013.

Donasjonspakken – gjør noe bra og tjen penger

Vi ønsker at alle våre kunder kjøper donasjonspakker. I donasjonspakken inngår fire trær og finansiering av bl.a. skolevirksomhet. To av trærne i donasjonspakken beholder du som kunde og du får avkastning på samme måte som beskrevet ovenfor. De andre to trærne i pakken gis til bønder, til lokale organisasjoner og til skoler. De får dermed ta del i trærnes verdiøkning.

Skolebarn på studietur til Kibwezi i 2015 for å se på Better Globes eplemangodyrking.

Vi har så langt brukt penger fra donasjonspakkene til å bygge to skoler, til å finansiere kjøpet av én og til å renovere flere. En del av pengene i donasjonspakken finansierer mikrolån og mikrolånbanker. Vi driver ikke skoler og mikrolånbanker selv. Vi finansierer virksomhetene og overlater driften til samarbeidsorganisasjoner.

Den siste delen i donasjonspakken er finansiering av vannrelaterte prosjekter. Vi hjelper til med å finansiere slikt som boring av brønner, oppsetting av cisterner og takrenner, og ved behov utkjøring av vann til områder der det trengs og der vi opererer.

Regelmessig sparing – noe vi verdsetter og belønner

Likt andre virksomheter, er vi avhengige av regelmessige inntekter. Vi må betale våre ansatte lønn, stelle plantasjene og utvikle virksomheten. Vi ser derfor gjerne at våre kunder kjøper trær eller donasjonspakker regelmessig.

Fra et privatøkonomisk perspektiv er det mer lønnsomt for deg som kunde å kjøpe trær for 17 € stykk enn donasjonspakken med to trær for 53 € per pakke. For oss er alt det positive som donasjonspakken bidrar med, slikt som skolevirksomhet, mikrolån og bedre tilgang på vann av ytterste viktighet. Vi har derfor valgt å verdsette alle kunder som hver måned kjøper minst en donasjonspakke og 10 trær.

Din förväntade avkastning från träden över 20 år i form av återköp
Din forventede avkastning fra trærne over 20 år i form av gjenkjøp..

Det gjør vi ved å gi 20 bonustrær i slutten av året. Å kjøpe en donasjonspakke og 10 trær hver måned gir tilsammen 12 trær pr. måned eller 144 trær pr. år. Utover det får du altså 20 bonustrær noe som betyr at du totalt har 164 trær i slutten av året. Den gjennomsnittlige prisen for trærne blir da 16,31 €, hvilket er mindre enn den ordinære prisen på 17 €. Ettersom den summen du får i avkastningen for hvert tre ikke endres, blir den prosentvise avkastningen høyere på tross av at du kjøper litt dyrere trær i donasjonspakken.

Begynn å spare i trær eller reserver en plass på et webinar

Hvis du også ønsker å delta og gjøre en god gjerning, bidra til en bedre verden og håndtere din sparing på en etisk, bæredyktig og langsiktig måte, så bruk linken nedenfor.

Du er velkommen til å lese mer her på hjemmesiden, hvis du har andre spørsmål. Vi har en FAQ-side med de 50 oftest stilte spørsmål, og du kan naturligvis kontakte oss på support@betterglobe.com.

Klar til å kjøpe noen trær?

If you also want to do good, contribute to a better world and save your money in an ethical, sustainable and long-term way, use the link below. Start saving monthly or buy single trees

Bestill plass på et webinar

Each Tuesday evening at 8.30 pm we host a live-streamed information meeting online, where you can get more information. It is free of course, and you will be able to ask questions. Book your seat
Jon Ivar Bøe
Molde, Norge

For meg er det viktig å bidra i et selskap som er fri for den gamle ovenfra-og-ned-tankegangen som vi så ofte møter innenfor utviklingshjelp og er derfor glad jeg fant Better Globe. Dette selskapet arbeider ut fra at alle mennesker har et sterkt ønske om å lykkes, og gir rett og slett fattigfolk på den afrikanske landsbygda arbeidsmuligheter, kurs og utdanning. Slik arbeider stadig flere seg ut av fattigdommen og kan ta vare på seg selv og sin familie! Jeg er også glad for at jeg gjennom Better Globes treplantingsaktiviteter er med på å motvirke global oppvarming, samtidig som dette også minsker presset på regnskogen og det mangfoldige livet der.

Kontakt oss

Hvis du har noen spørsmål eller refleksjoner, nøl ikke med å kontakte oss på support@betterglobe.com

Treplanting reduserer klimatrusselen

Det er ikke noe nytt at trær bidrar til å redusere klimatrusselen. It is no news that trees contribute to reducing the climate threat. Allerede i IPCC- rapporten fra 2018 konstateres det at 1 milliard hektar mer med skog ville være nødvendig. 1 milliard hektar tilsvarer 2 milliarder fotballbaner med skog, eller et område påLes mer…