Det er ikke noe nytt at trær bidrar til å redusere klimatrusselen. Allerede i IPCC- rapporten fra 2018 konstateres det at 1 milliard hektar mer med skog ville være nødvendig. 1 milliard hektar tilsvarer 2 milliarder fotballbaner med skog, eller et område på størrelse med USA.

I henhold til en studie publisert i tidsskriftet ‘Science’ 5. juli 2019, er dette mulig. Forskerne som jobbet med studien, har analysert mer enn 80 000 satellittbilder for realistisk å kunne fastslå hvor planting kunne foregå eller ikke. De ekskluderte også alle områder som ikke egnet seg, slik som byer, jordbruksland og andre områder skogplanting ikke var en mulighet.

Konklusjonen deres var at mer enn 900 millioner hektar skog kunne plantes uten at det berørte nåværende jordbruksareal eller byer. Dersom det ble plantet trær på disse områdene, ville det føre til et opptak av 205 gigatonn CO2. Dette ville tilsvare 5 ganger de totale utslippene for 2018, som er de største så langt.

‘Poenget er at replanting av skog er så mye mer effektivt enn vi hadde trodd tidligere. Det er også en av de beste og rimeligste løsningene på klimakrisen, og som til og med ikke behøver utvikling av ny teknologi‘, sier Thomas Crowther, som er en av medforfatterne av studien.

I Better Globe forsøker vi å legge hånden på rattet, ikke minst ved å plante trær i semi-ørkenen. Vi gjør dette i områder som ikke brukes til jordbruk eller matproduksjon. Vi anslår at hvert av våre trær i gjennomsnitt binder 500 kg CO2 over en 20-årsperiode. Ved å abonnere på vår donasjonspakke hver måned, vil du gi et stort bidrag som virkelig reduserer utslippene.

Du kan finne ut mer om dette ved å lese artiklene nedenfor:


Vox.com: «Restoring forests may be one of our most powerful weapons in fighting climate change»
The Guardian: «Tree planting has mind-blowing potential to tackle climate crisis»


Legg igjen en kommentar

Ingen kommentar