2018 var et veldig hendelserikt år for Better Globe på mange områder. Det totale antall solgte trær ser ut til å havne på samme nivå som 2017, men det gleder meg å kunne skrive at antall solgte donasjonspakker har økt. Det gleder meg, siden det er de regelmessige månedlige kjøpene som gjør at vi kan drive virksomheten lokalt på en økonomisk bærekraftig måte.

De største fremskrittene har dog skjedd lokalt i Kenya og Uganda. Både når det gjelder planting av trær og administrasjonen. Vårt mål har lenge vært at vi skal plante dobbelt så mange trær som vi har solgt i løpet av et år etter kundens kjøp. I 2018 kom vi nærmere målet enn noensinne tidligere, fremfor alt ved at vi har begynt å plante trær også i Uganda.

Som du sikkert har hørt tidligere, tok det oss 10 år å plante 1 million trær, som tilsvarer et par tusen hektar skog. Derfor var det et enormt stort framskritt at vi bare i 2018 plantet 1 million trær – det vil si like mye på 12 måneder som vi gjorde på 10 år tidligere.

Den største forklaringen er naturligvis at vi har kunnet bruke all den erfaring vi har samlet oss i løpet av årene, unngå alle tidligere mistak og naturligvis gjenta de gode eksemplene fra Kenya. En annen like stor forklaring er at vårt konsept med kontraktsbønder fungerer bedre og bedre.

Vi har kunnet løfte arbeidet med partnerbøndene til et helt nytt nivå ved blant annet å ha ambulerende skogspleiere som hjelper, utdanner og rådgir bøndene, ved at vi har GPS-koordinater for hver bonde og gård og ikke minst oversikt over antall trær, typer trær o.s.v.

I tillegg til dette har vi også implementert et antall ulike administrative hjelpemidler som er en forutsetning for at vi skal kunne vokse hurtigere og ha en enda større positiv påvirkning på både mennesker, samfunn og ikke minst miljøet.

Vi har f.eks. for tiden over 160 fast ansatte og over 470 deltidsansatte i Kenya og Uganda. Siden mange av de deltidsansatte bor på landsbygda uten infrastruktur, har vi i løpet av årene fått teste oss frem til hvordan vi kan jobbe på beste mulig måte. Nå har vi f.eks. system der alle logger inn på plantasjene med fingeravtrykk, får sine personlige arbeidsoppgaver og også sine lønnsutbetalinger. Noe som blir satt stor pris på i et land der f.eks. lønna ikke alltid kommer til rett tid eller med rett beløp.

Vi har også jobbet mye med kontroll, målinger og oppfølging for å kontinuerlig kunne utvikle virksomheten. Særlig når vi nå ekspanderer med flere kontraktsbønder og flere land. Vi arbeider også med å bli bedre på å kommunisere det gode arbeidet vi gjør, noe har resultert i flere førstesider i ulike tidsskrifter og magasin rundt om i verden.

Også starten på 2019 har gått bedre enn planlagt, og jeg ser frem til å få holde deg oppdatert gjennom året med de fremskrittene vi gjør. Så takk enda en gang for at du støtter virksomheten ved dine månedlige kjøp av trær og donasjonspakker.

Rino Solberg,
Grunnlegger og styreleder i Better Globe


Legg igjen en kommentar

Ingen kommentar