I 2013 startet KenGen Foundation og Better Globe Foresty et skogplantingsprosjekt for å bekjempe ørkenspredningen i Kenyas tørre og halvtørre områder, spesielt i området rundt Seven Forks. Prosjektet var lagt opp for å oppmuntre og gjøre det mulig for skolene å delta i miljøaktiviteter ved å utnytte små skoger og treplantasjer, noe som innebærer flere fordeler til området deres.

I Kituis, Machakos og Embus  tørre og støvete omgivelser, som er kjent for sitt harde og tørre klima, planter grunnskole- och videregående-elever motstandskraftige trær for å forbedre sitt miljø samtidig som de minsker effektene av klimaendringene.

Prosjektet som kalles for “Green Initiative Challange” (GIC)  retter seg mot skolene rundt Seven Forks kraftverk, som drives av KenGen (Kenyas største kraftselskap), for å øke miljøbevisstheten og skape et engasjement hos skoler og elever til å forbedre omgivelsene deres ved aktivt å delta og komme med initiativ.

Forstanderen for Kaewa Secondary School forklarer for Better Globes kunder som
besøkte skolen i 2018 om hvordan de hadde nytte av å være i Green Initiative Challenge.

De skolene som deltar planter vanlige trær som Senna siamea (muveshi), Melia volkensii (mukau) og Terminalia brownii (muuku) på skoleområder på 2,5 mål. Senna siamea er et hurtigvoksende tre som gir fordeler nesten med det samme ved at man kan kappe av skuddene (en tradisjonell måte i skogbruk som benytter seg av mange treslags evne til å skyte skudd fra stubben eller røttene etter hogging) som gir ved, mens Melia volkenstii gir kommersielt verdifullt tømmer.

Noen av trærne som er plantet.

Prøveprosjektet, som startet for fire år siden, begynte med 81 skoler. Disse har allerede sine små skoger og treplantasjer som sakte forvandler skolenes omgivelser. Barna som deltok i forsøksprosjektet er stolte over de små “Eden”-gårdene sine de skapt ved sine skoler.

Elever ved Kaewa Secondary School hilser på de skandinaviske kundene i 2018.

Med Bamburi Cement Ltd. som partner i Fase II, utvidet GIC sin rekkevidde og ble forvandlet til et ti-årsprosjekt med de første 120 skolene fra de tre områdene.

Hovedmålet med GICs utvidelse av prosjekt  er å gjøre totalt 2300 mål grønnere med 324 300 treplanter, på områder på 0,5 hektar hver, med både dyrking av fyringsved og kommersielt skogbruk, og verve 1 000 skoler i hele Seven Forks  med omegn.

Det endelige målet med prosjektet er å øke bevisstheten og deltakelsen blant elevene i miljøvern og eventuelt øke landets skogdekning fra nåværende 7% til 10% som FN’s Miljøprogram anbefaler (UN Environment).

Trærne binder fuktighet i bakken som også gjør det mulig å plante andre nyttevekster i tillegg

For tiden befinner prosjektet seg i Fase IV med der ytterligere 100 skoler fra områdene Kitui, Machakos og Embu skal komme i gang. Det betyr at over 400 nå deltar i prosjektet. I denne fjerde fasen har også ytterligere 100 lærer og rektorer fått opplæring i hvordan de tar hand om og steller disse mindre områdene på skoleområdene.

Det avholdes ytterligere årlige kapasitetsoppbyggende sesjoner for alle deltakende skoler, hvilket også inkluderer overvåknings- og utviklingsøvelser.

Prosjektet er utformet som en konkurranse for de deltakende skolene, mest på grunn av det tørre klimaet i områdene, med prisutdeling til de som har høyest overlevingsgrad blant treplantene og de som bruker innovative teknikker for å sikre trærnes overlevingsevne.

De skolene som klarer seg best får stipendier og støtte til infrastrukturutvikling som pengepremier, vanntanker og regnvann- og innhøstingssystemer.

Med tanke på de siste utviklingsmålene, vil GIC øke bevisstheten og deltakelsen hos skolebarna når det gjelder miljøvern med permanent skjøtsel av skogplantasjen; tilførsel av fornybare kilder som fyringsved og på den måte minske belastningen på omgivende skogressurser; utvidelse av inntektskilder for de skolene som deltar gjennom salg av tømmer og ikke-treprodukter, samt frukt; bidra til reduksjon av drivhusgasser gjennom karbonfangst; og å kontrollere jorderosjonen ved å øke infiltrasjonen i jorda og på den måten minske avrenningen.

De ansvarlige for arbeidet med Green Initiative Challenge ved Kaewa-skolan.

Gjengitt med tillatelse fra tidsskriftet Miti #40, Okt-Dec 2018. Originalforfatter: Apex Porter Novelli. Bilder fra Better Globes kunder som besøkte Kaewa Secondary School sommeren 2018. Uppdatet med nye tall fra Better Globe Forestry.


Legg igjen en kommentar

Ingen kommentar