Reiseskildringen nedenfor er skrevet av en av våre kunder og ambassadører Niklas Delmar fra Sverige. Han besøkte virksomheten vår sommeren 2019, og dette er hans refleksjoner fra besøket:

» Jeg har nettopp kommet tilbake fra en 9-dagers studietur til Kenya. Jeg var der sammen med flere venner som, på samme måte som meg, i mange år nå har investert i treplanting i Kenya og Uganda.

Hensikten min med studieturen min var å lære mer om hvordan virksomheten drives på stedet og å intervjue folk i og rundt organisasjonen. Jeg kan nå si at BGF er en av de mest profesjonelle og veldrevne organisasjoner jeg har sett i min tid som konsulent i ledelse. De arbeider for å forbedre hverandre og dermed skape en mer bærekraftig organisasjon med tanke på resultater og velvære.

i løpet av de 9 dagene jeg var der, hadde jeg en rekke møter med den øverste ledelse for strategi og den finansielle situasjonen. Vi fikk se både balanseoversikter, årsregnskaper og inntektsutskrifter. Åpenheten og gjennomsiktigheten jeg ble møtt av, var imponerende. Noe går helt nøyaktig som planlagt, mens det er fortsatt en del utfordringer på andre områder akkurat som for alle andre bedrifter.

En av de største utfordringene for Better Globe Forestry, som er skogselskapet som styrer skogsplantasjene, er mangel på tilgjengelig arbeidskraft. I områdene der plantasjene ligger i f.eks. Kenya, finner man ikke nok arbeidere. Selv om arbeidsledigheten i følge statistikkene når 30-35%, er det vanskelig å finne arbeidskraft på grunn av den lite utviklede infrastrukturen. De arbeider kontinuerlig med å forbedre situasjonen ved bl.a. å tilby potensielle arbeidere innkvartering i nærheten av plantasjene.

Det som imponerte meg mest med hvordan Better Globe Forestry jobber, var at alle sammen arbeider med forestillingen om at SAMMEN ER VI STERKERE!

Visjonen med å utrydde fattigdom og korrupsjon

Jeg setter stor pris på den gode visjonen om å utrydde fattigdom og korrupsjon der du jobber. Jeg ble positivt overrasket over hvor utrolig synkronisert visjonen, strategien og den operative delen var hos BGF. Min personlige erfaring er at alle i organisasjonen er drevet av visjonen og har undersøkt strategien og implementert den i den daglige driften, noe som har bidratt til den magiske synkroniseringen jeg opplevde.

Kombinert med ressursene brukt på utdanning om de positive effektene av treplanting, gir dette en veldig stor forskjell.

Det er et nært samarbeid med regjeringen, som har som mål at Kenyas overflate skal være minst 10% dekket av skog (i sammenligning med Norge, der 37% er dekket av skog). De støtter det nasjonale initiativet, Green Initiative Challenge, der skolene deltar. Der læres barna fordelene ved å plante trær. Better Globe Forestry donerer en rekke trær gjennom sine donasjonspakker til skolene, som deretter blir plantet og tatt hånd om av barna på skolene.

På denne måten kan du til og med nå folk som er mer skeptiske til fordelene ved å plante trær (oss voksne). Mange av oss har ikke tålmodighet til å vente de årene det tar for denne investeringen å «bære frukt»; i stedet tenker de på kort sikt. Barna ser det imidlertid fra et annet perspektiv. En av de største faktorene som bidrar til å endre de voksnes oppfatning om treplanting har vært å lære barna mer. På sin side lærer barna foreldrene sine.

På denne måten har det vært mye lettere å nå ut til bønder som Better Globe Forestry samarbeider med for å plante trær. Etter mange detaljerte intervjuer om deres intensjon med å delta i Bondens program, får de muligheten til å plante trær. Halvparten av trærne de planter er til deres eget eie, og de bestyrer den andre halvparten for Better Globe Forestry.

Alle partnerbøndene vi møtte er veldig glade for og positive til samarbeidet. De innser at fordelene med å bruke jorda si til treplanting er enorme. Det skaper jobbmuligheter, muligheter for fremtidige inntekter, bidrar til et bedre miljø, for ikke å nevne at det bidrar til å forhindre erosjon i disse områdene.

Bonde Joseph Kimanzis gård er blitt delt i to som følge av erosjonsproblemet.

På studieturen møtte vi Joseph Kimanzi. Jorda hans hadde blitt delt i to som et resultat av erosjonen. På grunn av det er nå halvparten av jorda hans umulig å bruke, siden han ikke kan nå det lenger. Som vi nevnte tidligere, investerer Better Globe Forestry mye tid i å utdanne befolkningen om de positive effektene av treplanting, og dette har vært en av de største faktorene som bidro til spredningen av treplanting i så stort tempo som man hadde håpet på.

Vannet har i løpet av de siste fire årene skapt et fire meter dypt «sår» i form av en kløft gjennom gården hans.

De jeg hadde snakket med fra selskapet sa til meg at det er viktigere for dem å finne de rette bøndene de kan samarbeide med, enn å bare rekruttere folk for å rekruttere. Siden selskapet har investert mye tid på å utdanne sine partnerbønder, hevdes det at det er bondens intensjoner om treplanting som vil være en av de viktigste faktorene for suksess.

Joseph Kimanzis gård, som har blitt delt i to på grunn av vannet som forårsaker problemene med jorderosjon.

I tillegg til utdanning og investering i nasjonale initiativ sammen med skolene, er det virkelig interessant å se på hvordan driften deres går i treplantasjene. Jeg har sjelden sett en operasjon der alle har så klare og felles mål. Alle vet at det de gjør hver dag, bidrar til å utrydde fattigdom og korrupsjon, og de er veldig dyktige til å sette seg selv klare mål.

Jobber i tråd med forskningen rundt f.eks. målsettingsteori

Det er i tråd med det forskningen forteller oss er mest effektivt i henhold til f.eks. Goal Setting Theory, GST. Det handler om å ha mål for prosessen og ytelsen. De er også veldig dyktige til å sette mål for læringen, f.eks. Læringsmål.

Selvfølgelig er det også resultatmål, som er akkurat det – resultatmål. Målene som alle ansatte kontinuerlig overvåkes er «gjøremålene» og læringsmålene. Alle ledere er opplært til å gjennomgå i henhold til det som er kjent som After Action Review innen GST. Hva var målet? Hva var utfallet? Hva gjorde vi bra, og hvorfor? Hva gjorde vi ikke så bra, og hva kan vi lære av det?

Alt dette for å fortsette å styrke organisasjonens kollektive læring rundt hvordan mennesker sammen kan jobb med høye mål, men fortsatt har det bra samtidig. Jeg har aldri før sett en organisasjon der folk har en så positiv holdning til å mislykkes. Og de har virkelig mislyktes mange ganger akkurat som alle andre organisasjoner. Hvis du mislykkes, tar du bare en ny beslutning, selv om det vil være kostbart med tanke på penger og energi.

Fokuset har alltid vært visjonen og de langsiktige resultatene, ikke de kortsiktige kvartalsresultatene. Neste gang jeg reiser for å besøke operasjonen, vil jeg bruke mer tid sammen med de ansatte for å lære mer om hvordan de jobber på individ- og teamnivå. Det blir virkelig spennende.

Avslutningsvis kan jeg oppsummere mine erfaringer med å møte forskjellige mennesker i og rundt Better Globe Forestry-organisasjonen ved å si at de er et team og en gruppe dedikerte individer som vet tingene sine, kan det de gjør og er veldig gode på det de vil. Dette er en av de beste forutsetningene for å skape en sunn, svært effektiv og bærekraftig organisasjon over tid.

Jeg investerer i trær fordi jeg ser de enorme fordelene dette gir lokalbefolkningen når det gjelder livskvalitet og et bedre miljø, alt på samme tid.

Begynn å spare i trær eller reserver en plass på et webinar

Hvis du også ønsker å delta og gjøre en god gjerning, bidra til en bedre verden og håndtere din sparing på en etisk, bæredyktig og langsiktig måte, så bruk linken nedenfor.

Du er velkommen til å lese mer her på hjemmesiden, hvis du har andre spørsmål. Vi har en FAQ-side med de 50 oftest stilte spørsmål, og du kan naturligvis kontakte oss på support@betterglobe.com.

Legg inn en kommentar

Ingen kommentar