En av de årlige regnperiodene i Kenya finner ofte sted i midten og slutten av november. Dette er en veldig god tid å plante nye trær på, da trærne nå har de beste forutsetningene til å klare seg.

Tiden før regnperioden er en av de mest intensive for virksomheten i Kenya ettersom man må distribuere ømtålelige stiklinger til alle kontraktsbøndene. Siden mange av dem ikke bor i nærheten av planteskolene, er dette et stort logistisk prosjekt.

For å forenkle logistikken og minimere antall planter som skades under transporten, oppretter man midlertidige planteskoler eller distribusjonssentraler i tilknytning til for eksempel skoler.

En midlertidig planteskole i tilknytning til en skole i Kiambere. Foto: BGF.

Fra disse litt større planteskolene sendes plantene
deretter ut til andre, litt mindre og mer lokale distribusjonssentraler.

En lokal og midlertidig distribusjonssentral hjemme hos en lokal leder. Foto: BGF

I de midlertidige distribusjonssentralene tas plantene hånd om helt til det begynner å regne. Da kjøres plantene ut til avtalte steder der ca 30 bønder kan hente sine planter. En distribusjonssentral kan ha oppimot 30 000 planter.

En vanntank som er finansiert av Better Globe Forestry. Foto: BGF

Akkurat som i alle andre sammenhenger gjør man avtaler med lokalbefolkningen der alle parter tjener på det. I bytte mot at Better Globe får låne jorda som trengs for logistikken gratis, får lokalbefolkningen bl.a. en eller flere vanntanker på 5 000 liter hver og gjerder satt opp og finansiert.

Naturligvis behøves gjerdet og vannet for å ta hånd om stiklingene, men når disse er kjørt ut får de bruke både gjerdet og vanntanker uten kostnad. Dette blir satt stor pris på, spesielt siden mangel på vann er et stort problem.

Man deler på det vannet som finnes. Foto: BGF

På denne måten skapes virkelig win-win. Bøndene som dyrker trærne tjener penger, lokalsamfunnet får arbeidsplasser, skolene får vanntanker og Better Globe får tilgang på jord uten kostnad.

Återpublicerat och översatt med tillstånd från Better Globe Media.


Legg igjen en kommentar

Ingen kommentar