Nettstedet Visual Capitalist har sammenstilt fakta på menneskers påvirkning på skog over ulike tidsperioder. Skog dekker i dag 30 prosent av verdens overflate men vi avvirker hurtigere enn vi planter. I Afrika hogges det ned 28 trær for hvert tre som plantes.

I begynnelsen av 1900-tallet fantes det ca 50 millioner kvadratkilometer skog i verden. I dag, 100 år senere er det mindre enn 40 millioner kvadratkilometer. Følgende bilde kommer fra globalforestwatch.org og viser skogsutbredelsen i dag. På sin hjemmeside har de også et interaktivt kart som viser forandringen fra 2001 til i dag. Ikke morsomt å se på dessverre.

Skogstäckningen i världen. Från GlobalForestWatch.org
Skogstäckningen i världen. Från GlobalForestWatch.org

Bildet nedenfor viser forandringen i skogsutbredelse i kvadratkilometer per år siden 1990. Rød farge viser en minsking og blå farge en økning. Kilden er Verdensbanken.

Animasjon som viser om skogsutbredelsen har økt eller minsket per land siden 1990.

Nedenfor vises forandringen per region mellom 1990 og 2015.

Förändringen i skogsmark per region.

Les gjerne mer på VisualCapitalists hjemmeside. Det er derfor vi er så stolte over virksomheten vår for at vi er bokstavelig talt med på å minske denne utviklingen gjennom det arbeidet som vi gjør med din hjelp.


Legg igjen en kommentar

Ingen kommentar