Vår påvirkning

Vår påvirkning

Sammen gjør vi stor forskjell lokalt

Det som har størst betydning for oss er den forskjellen vi gjør og påvirkningen vi har på sikt. Better Globe vil utrydde fattigdommen i Afrika ved blant annet å gi mennesker mulighet til arbeid og skape varige verdier ved treplanting og utdannelse..

For å kunne påvirke i en så positiv retning som mulig, har vi i Better Globe sett at vi må jobbe på flere fronter samtidig. Her er noen av de områdene der vi ser at vi kan påvirke i en veldig positiv retning.

Vi minsker risikoen for at familier splittes

I mange tilfeller forsøker mennene på landsbygda å skaffe seg arbeid i en større by, men blir oftest sittende fast i utkanten av byen, i slum, kriminalitet og noen ganger rus. De får sjelden, eller ingen, jobb og er for stolte til å dra hjem og fortelle at de mislyktes. Dette fører til at mange familier på landsbygda splittes, at mange kvinner blir enslige og at barna da må bidra til familien i større grad. Dette vil igjen få andre følger som fattigdom, mangel på utdannelse og framtidstro, og som igjen kan føre til kriminalitet osv.

Familj där mannen och hans fru tar hand om barnbarn då föräldrarna lämnat för att söka jobb i staden
En mann og hans kone tar hånd om barnebarna da foreldrene forlot familien for å søke jobb i byen.

I stedet for at folk skal tvinges til å flytte for å få tilgang til arbeid, skaper vi jobbmuligheter der mennesker allerede bor, siden vi etablerer våre plantasjer langt ute på landsbygda. Mennesker som knapt har hatt en jobb i hele sitt liv kan nå arbeide under verdige forhold og få en fast lønn og kjenne stolthet av å kunne forsørge seg selv, sin familie og bidra til lokalsamfunnet på ulike måter.

Vi ansetter også i høy grad kvinner, noe som er uvanlig i disse regionene. Enda mer uvanlig er de kvinnelige formennene på planteskolene. Det er en del av Better Globes arbeid for sosial holdbarhet, da undersøkelser viser at kvinner bidrar til sine familier og samfunn i høyere grad enn menn og at det generelt er vanskeligere for kvinner å finne trygge jobber på landsbygda. Kvinner på landsbygda i Kenya er generelt også bedre til å håndtere penger ansvarsfullt, noe som gjør at majoriteten av de som bevilges mikrolån i de mikrolånbanker som finansieres av oss donasjonskjøpere via Better Globe, er kvinner.

Skole og utdanning, et av de viktigste stegene ut av fattigdom

Om barn ikke får mulighet til å gå på skole, er sjansen stor for at de i stedet lærer seg det som deres foreldre lærte seg av sine foreldre. I mange tilfeller handler det om korrupsjon, og ofte fører det til urettferdigheter og sementert fattigdom. Vi kan kanskje ikke alltid bidra til at voksne mennesker gjør ting på en ny måte og ser nye muligheter, men starter vi med barna bygger vi en verdig og holdbar grunn til samfunnet som kan arves i mange generasjoner framover.

En skola i Mboti, Kenya som Better Globe har finansierat renoveringen på.
En skole i Mboti, Kenya som Better Globe har finansiert renoveringen av.

Nettopp derfor er skolen en veldig viktig del i vårt arbeid. Vi bidrar med kunnskap og økonomisk støtte til renovering og bygging av skoler, ofte i nær tilknytning til vår plantasje. I mange tilfeller bidrar vi også med treplanting på skolens jord for at de på sikt skal kunne bli selvforsørget. Skolene drives siden av ikke-kommersielle organisasjoner som for eksempel stiftelsen Child Africa.

Jo flere trær som plantes, desto mer forskjell kan vi gjøre

Avskogingen i verden er et kjempeproblem, og på tross av at mange politiske instanser rundt om i verden er enige om dette, gjøres det ikke tilstrekkelig, og heller ikke fort nok. Vi har selv valgt å satse på kommersielt skogbruk i tørre områder. Her er det vanskeligere å plante sammenlignet med allerede fruktbar jord.

Infarten till plantagen i Kiambere, Kenya, 2017.
Inngangen til plantasjen i Kiambere, Kenya, 2017.

Fordelen er at vi kan overlate den fruktbare jorda til de som behøver den mest, samtidig som vi gjør en større forskjell lokalt ved å forvandle store semi-ørkenområder til grønne skoger. Vi bidrar til at det plantes flere trær på jorden, og jo flere trær som plantes desto større forskjell og påvirkning på vår planet og for oss mennesker som bor her.

Trærne bidrar blant annet til å forvandle CO2 til oksygen og til å bremse den globale oppvarmingen som delvis kommer av at sola stråler direkte på jorda uten å bli fanget opp og, ved hjelp av fotosyntese, bli til vekster. De stopper ørkenspredningen som er et resultat av at flere og flere trær hogges ned, og de skaper også mange arbeidsplasser til fattige mennesker.

Vårt bidrag hittil

Mye av det som vi er stolte over å ha bidratt til er blant annet:

 • Plantet et par tusen hektar skog med nesten 2 millioner trær.
 • Hjulpet over 5 000 familier med mikrolån ved å finansiere mikrolån-banker som deretter drives i andres regi. Vi bare finansierer dem.
 • Samarbeid med nesten 12 000 partnerbønder (1 nov 2018) som planter trær på sin egen jord.
 • Samarbeid med Kenyas største energiselskap, KenGen, ved å ha plantasjer rundt kraftverkdammene deres for å minske erosjonen. Samarbeidet har også blitt utviklet med deres stiftelse KenGen Foundation til å hjelpe lokalsamfunnene med bl.a. treplanting og utdannelse.
 • Finansiert prosjekter for å forbedre vannsituasjonen for mer enn 486 000 EUR
 • Ansatt over 150 mennesker på heltid som også får sykeforsikring, hvilket er veldig uvanlig i Kenya. Ytterligere mer enn 470 personer arbeider deltid på plantasjene.
 • Samarbeid med mange lokale organisasjoner, selskaper og myndigheter.
 • Finansiert renoveringen av flere skoler, nybygging av to skoler og kjøp av en skole. Dette gir flere hundre barn mulighet til å få tilgang til utdannelse.

Spar litt av pengene dine i trær og bidra til å redusere fattigdom

Vi inviterer deg til å gjøre en forskjell i Øst-Afrika og bidra til en bedre verden. Trærne dine vil bli administrert på en etisk, bærekraftig og langsiktig måte. Klikk på lenken til butikken vår og foreta et samfunnsansvarlig kjøp i dag. Hos oss er det lønnsomt å hjelpe andre.

VÅRE PRODUKTER

Individuelle trær
€20

 • Estimert avkastning €208,25
 • Reduser ørkenspredning
 • Nøytraliser 500 kg CO2
 • Skap arbeidsplasser

Donasjonspakken
€59

 • Estimert avkastning €416,50
 • Doner trær og vann
 • Styrk den lokale økonomien
 • Nøytraliser 2000 kg CO2
 • Bidra til barns skolegang
 • Støtt kvinner
Egil Stavik Tautra
Molde, Norge

Jeg ønsker bærekraftig og god avkastning på mine investeringer, samt bistå med å utrydde ørken og fattigdom. Jeg vil være CO2-nøytral, det er jo skammelig om en ikke er det pr dato. Hele familien tror på saken og handler for egne penger, selv de som er tenåringer. At hele konseptet er genialt, fungerer, gir svært gode resultat og baner vei på hvordan fremtidens bistand skal fungere. Jeg har helt ufortjent, over all forventning, fått den beste avkastningen noen sinne på en investering, være seg penger, kunnskap, glede og vennskap. Jeg har årlig brukt ca 12.000 pr år i bistand, etc, men valgte å teste noe av dette på Better Globe. Det endte med at jeg i de siste 15 år har brukt alt på donasjonspakker og trekjøp. Da jeg oppdaget at alt fungerte, at dette var seriøst og at jeg selv besøkte Kenya, snakker vi om langt større beløp enn kr 12.000.

Partners

Kontakt oss

Hvis du har noen spørsmål eller refleksjoner, nøl ikke med å kontakte oss på support@betterglobe.com

Treplanting reduserer klimatrusselen

Det er ikke noe nytt at trær bidrar til å redusere klimatrusselen. Allerede i IPCC- rapporten fra 2018 konstateres det at 1 milliard hektar mer med skog ville være nødvendig. 1 milliard hektar tilsvarer 2 milliarder fotballbaner med skog, eller et område på størrelse med USA. I henhold til en studie publisert i tidsskriftet ‘Science’Les mer…