Vår Påvirkning

Vår Påvirkning

Sammen utgjør vi en betydelig forskjell

Det viktigste for oss er forskjellen vi gjør og den positiv effekten vi har over tid. Better Globe AS ønsker å bidra til å utrydde fattigdom i Afrika ved blant annet å gi folk muligheter til å jobbe, skape varig verdi med treplantasjer og ved å støtte utdanning.

For å oppnå mest mulig positiv innvirkning støtter vi Better Globe Forestry Ltd. (BGF) sitt arbeid på flere fronter. På denne siden presenterer vi noen sentrale problemer som vår agent, BGF, har påvirket positivt med hjelp fra Better Globe AS sine kunder verden over.

Vi reduserer risikoen for at familier splittes

I mange tilfeller prøver menn på landsbygda å finne arbeid i større byer, men de kommer sjelden lenger enn utkanten av byen. I stedet havner de opp i slummen, der kriminalitet og narkotika er til stede. De finner sjelden, om noen gang en jobb, og er for stolte til å gå hjem og fortelle familie og venner at de mislyktes.

Dette søket etter sysselsetting fører til at mange familier på landet går i oppløsning. Og når kvinner er alene, må barn ofte hjelpe til med å forsørge familien. Når barn må jobbe, går det vanligvis på bekostning av utdannelse og å sikre en bedre fremtid. Som en konsekvens blir det vanskeligere å bevege seg ut av fattigdom, og det kan også bidra til kriminalitet.

Dette paret tar vare på barnebarna siden barnas foreldre har dratt for å lete etter jobber i byen
Dette paret tar vare på barnebarna siden barnas foreldre har dratt for å lete etter jobber i byen

I stedet for å tvinge folk til å flytte for å finne arbeid, skaper BGF jobbmuligheter der folk allerede bor, ettersom de etablerer treplantasjer langt ute på landsbygda. Mennesker som aldri har hatt jobb kan nå jobbe under verdige forhold, motta vanlig lønn og føle seg stolte av å forsørge seg selv, sine familier og bidra til lokalsamfunnet på forskjellige måter.

BGF legger også vekt på sysselsetting av kvinner, noe som er uvanlig i disse regionene. Enda sjeldnere er de kvinnelige lederne ved produksjonsstedene for tree spirer. Å gi preferanse til kvinnelige arbeidere er en del av BGFs arbeid for sosial bærekraft. Studier viser at kvinner bidrar mer til sine familier og lokalsamfunnet enn menn. Og siden det generelt er mer utfordrende for kvinner å finne trygge jobber på landsbygda, gjør det vi i Better Globe AS støtter gjennom BGF en virkelig forskjell.

Kvinner på landsbygda i Kenya er generelt flinkere til å håndtere penger på en ansvarlig måte, noe som betyr at flertallet blant de som ytes mikrolån av mikrolån bankene finansiert av Better Globes donasjonspakke kunder, også er kvinner.

Skoler og utdanning er blant de viktigste tiltakene for å få slutt på fattigdom

Hvis barn ikke får utdanningsmuligheter, er det en betydelig risiko for at de i stedet lærer det foreldrene deres lærte fra foreldrene sine. I mange tilfeller innebærer det korrupsjon, og det fører ofte til ulikheter og langvarig fattigdom. Vi er ikke alltid i stand til å hjelpe voksne med å gjøre ting på en ny måte og å lete etter nye muligheter. Ved å satse på barn kan vi likevel bygge integritet og et verdig og bærekraftig grunnlag for samfunnet som kan arves i generasjoner framover.

Better Globe kunder har finansiert oppussingen av denne førskolen i Mboti, Kenya
Better Globe kunder har finansiert oppussingen av denne førskolen i Mboti, Kenya

Utdanning er en viktig del av arbeidet Better Globe kunder støtter. BGF bidrar med kunnskap og økonomiske ressurser til oppussing og bygging av skoler i samarbeid med Child Africa, ofte nær treplantasjene. I mange tilfeller organiserer BGF også treplanting på skolens område. Målet er å hjelpe skolene til å bli selvforsynt over tid, forbedre matsikkerheten og lære barna om viktigheten av å ta vare på miljøet.

Jo flere trær som plantes, jo mer kan vi utrette sammen

Avskoging er et enormt problem over hele verden. Selv om mange politiske beslutningstakere verden over er enstemmige om dette faktum, er det ikke gjort nok tiltak for å løse problemet, og absolutt ikke raskt nok. BGF har valgt å investere i kommersielt skogbruk i tørre og halvtørre områder. Og med Better Globe AS kan du bidra til crowdfunding av tiltak som motvirker ekstrem fattigdom og ørkendannelse i disse tørre områdene.

Dette er inngangen til Mukau treplantasjen til BGF i Kiambere. Kenya, 2017
Dette er inngangen til Mukau treplantasjen til BGF i Kiambere. Kenya, 2017

Fordelen med å operere i tørre områder er at BGF kan overlate de fruktbare områdene til de som trenger det mest for å opprettholde familiene og for å skaffe mat til samfunnet. Selskapet kan gjøre en langt mer betydelig forskjell ved å transformere store områder av halvørken til frodige og grønne omgivelser.

BGF bidrar til å sikre flere trær på planeten gjennom partnerbønder, bærekraftige treplantasjer, og ved å plante trær som kan bidra til å redusere avskoging i noen av de mest biologisk mangfoldsrike skogene våre, de tropiske skogene. Med din hjelp kan vi øke vår innflytelse og bidra til å skape en grønnere fremtid for afrikanere så vel som for hele verden.

Trærne hjelper også til med å omdanne karbondioksid til oksygen, og de fungerer som et enormt karbonlager. Mukau trær dyrket i Kenya binder også nitrogen til jorden, noe som forbedrer jordsmonnet i tørre og forringede områder. Og i prosessen motvirker Mukau trær både jorderosjon og ørkendannelse. Det er også verdt å nevne at nedbryting av jorden og ørkendannelse frigjør betydelige mengder karbon.

Ved å støtte innsatsen fra BGF hjelper Better Globe kunder med å motvirke klimaendringene hver gang de kjøper et tre eller en donasjonspakke. I den samme prosessen skapes jobber og inntektsmuligheter for noen av Afrikas mest sårbare samfunn.

Noen av BGF sine prestasjoner hittil

Gjennom crowdfunding har Better Globe kunder støttet BGF i ​​å oppnå betydelig fremgang gjennom årene, blant annet (oppdatert 2021, se hjemmesiden for oppdaterte tall):

  • Plantet noen få tusen hektar skog- og treplantasjer, med over 3,5 millioner trær.
  • Vi har hjulpet over 5000 familier med mikrokreditt ved å finansiere felleseide mikrolån banker forvaltet av BGF sin partner, K-Rep.
  • Samarbeid med over 21 000 partnerbønder som planter trær på deres landområder i et agroskogbruk system (trær plantes sammen med tradisjonelle jordbruksplanter).
  • BGF startet et samarbeid med Kenyas største kraftselskap KenGen, som inkluderer å opprettelse av treplantasjer rundt damene deres for å redusere jorderosjon. Et 10 års partnerskap med KenGen Foundationog Bamburi Cement, ble også dannet for å hjelpe lokalsamfunn og skoler med treplanting initiativer, blant annet for å støtte barns utdanning.
  • Gjennom donasjonspakken har vi finansiert mer enn 615 832 EURO til prosjekter relatert til forbedring av vannsituasjonen for jordbrukssamfunn i tørre og halvtørre områder.
  • BGF har ansatt over 150 personer på heltid med fordeler som helseforsikring, som er vanskelig å komme over i Kenya. Mer enn 450 mennesker jobber også deltid på BGF sine treplantasjer. Ekstra jobbmuligheter skapes også ved å støtte partnerbønder.
  • Samarbeid med mange lokale organisasjoner, virksomheter og offentlige etater.
  • Vi har finansiert renoveringen av flere skoler, støttet konstruksjon av to nye skoler og oppkjøpet av en skole. Støtten som er gitt gjennom donasjonspakker, mer enn 294 680 EURO, har gjort det mulig for flere hundre barn å få tilgang til utdanning i Kenya og Uganda.

Spar litt av pengene dine i trær og bidra til å redusere fattigdom

Vi inviterer deg til å gjøre en forskjell i Øst-Afrika og bidra til en bedre verden. Trærne dine vil bli administrert på en etisk, bærekraftig og langsiktig måte. Klikk på lenken til butikken vår og foreta et samfunnsansvarlig kjøp i dag. Hos oss er det lønnsomt å hjelpe andre.

Gjør en god gjerning, bidra til en bedre verden og tjen penger!