Utdannelse

Utdannelse

Nøkkelen til bedre velferd da bare 40 % av barna går ferdig skolen...

Utdannelse er et viktig verktøy for å bekjempe fattigdom og korrupsjon, og den beste måten å hjelpe mennesker til å endre sin situasjon. Barna må læres opp i integritet samtidig som kampen mot fattigdommen pågår. Utdannelse har vist seg å være den beste måten å redusere fattigdommen på i de områdene vi arbeider.

Det er veldig vanlig at barna må bidra til husholdningen, og skolene i Afrika er ikke gratis som de er i andre deler av verden. Det fører til at mange rett og slett ikke har råd til å la barna sine gå på skole i lengre perioder. De behøves hjemme, og pengene behøves til mat. Ikke minst må barna ofte ta med seg vann når skolen mangler det. Ved at vi etablerer våre plantasjer og dermed lønnet arbeid, får barna en indirekte mulighet til å gå på skole.

Elever på Mboti School, Sosoma, Kenya.
Elever på Mboti Primary School, Sosoma, Kenya.

Når vi som kunder kjøper donasjonspakker, hjelper vi Better Globe med å finansiere skolerenovering og skolebygging. I hver donasjonspakke som kjøpes av oss er en del penger øremerket til renovering av skoler i områdene vi har aktivitet. I Kenya har man fram til 2017 renovert tre skoler og i Uganda har man bygget to skoler. På bildet nedenfor ser du den siste og største.

En av Child Africas skolor som byggts med stöd från donationspaketen. Invigdes 2016.
En grunnskole i Kabale, Uganda, som Child Africa har bygget og også driver. Startet 2016.

Better Globe driver eller bygger ikke skoler, det gjør andre

Som vi har nevnt tidligere, er vi et rent skogselskap, og vi driver derfor ikke noen skolevirksomhet. Det overlater vi til lokale organisasjoner, foreldrekooperativ og liknende. Vi har likevel et veldig tett samarbeid med Child Africa; en NGO (Non-Governmental-Organization) som driver skoler fortrinnsvis i Uganda. Child Africa har dessuten fått utmerkelse som beste NGO i kategorien utdannelse i Uganda.

Det er Child Africa som bygger, renoverer og driver majoriteten av skolene. De har nå drevet med dette i mer enn 25 år.

Du kan lese mer om Child Africa på deres hjemmeside.

Child Africa driver skolevirksomhet og faddervirksomhet for barn primært i Uganda, men bidrar også til skoler i Kenya. Child Africa er, som de fleste veldedighetsorganisasjoner, avhengig av at bedrifter, organisasjoner og privatpersoner på ulike måter bidrar til deres virksomhet.

Lærernes lønner, skolebøker og ikke minst mat og klær til barna, kommer 100 prosent fra bidrag av varierende slag. Foruten en stor del av de øremerkede pengene for skolevirksomheten i donasjonspakken går til Child Africa, går også en del av selskapets overskudd til dem.

Child Africas kontor i Kabale, Uganda.
Child Africas kontor i Kabale, Uganda.

Child Africa’s skoler og virksomhet er kjent langt utenfor Ugandas og Kenyas grenser for pedagogikken som blant annet fører til at barn med sosioøkonomisk dårlige forutsetninger kan nyttiggjøre seg utdanningen og bli fremgangsrike i skolen.


Child Africa’s elever er fullt på høyde med de mest velrenommerte skolene i distriktet. Pedagogikkens fokus er å bygge opp troen på seg selv og arbeide med grunnleggende verdier, alt i tråd med at man vil motvirke fattigdom og korrupsjon.

Child Afrika er også kjent for å integrere funksjonsnedsatte barn i den vanlige skolevirksomheten, og da først og fremst døve barn. Alle barn på skolen må lære seg tegnspråk for å kunne kommunisere og man benytter også mobiltelefoner for å kunne sende meldinger til hverandre.

Kate, som er helt døv, på sin eksamensdag i Kabale, Uganda.

Mange av barna på skolen bor på internat. Det er ofte det beste for barna. Da kan de fokusere på skolearbeidet, og trenger ikke bruke tid på å hjelpe til hjemme. De får også 3 måltider mat hver dag noe som ikke alltid er mulig for de som bor hjemme.

Det beste du kan gjøre for å støtte skolevirksomheten er å spare månedlig med donasjonspakken.

Begynn å spare i trær eller reserver en plass på et webinar

Hvis du også ønsker å delta og gjøre en god gjerning, bidra til en bedre verden og håndtere din sparing på en etisk, bæredyktig og langsiktig måte, så bruk linken nedenfor.

Du er velkommen til å lese mer her på hjemmesiden, hvis du har andre spørsmål. Vi har en FAQ-side med de 50 oftest stilte spørsmål, og du kan naturligvis kontakte oss på support@betterglobe.com.

Klar til å kjøpe noen trær?

If you also want to do good, contribute to a better world and save your money in an ethical, sustainable and long-term way, use the link below. Start saving monthly or buy single trees

Bestill plass på et webinar

Each Tuesday evening at 8.30 pm we host a live-streamed information meeting online, where you can get more information. It is free of course, and you will be able to ask questions. Book your seat
Jan Bolmeson
Malmö, Sverige

For meg er Better Globe en fantastisk måte å spare på en etisk, bærekraftig og langsiktig måte. De pengene som jeg sparer former fremtiden til et bedre sted både for mennesker og miljø.

Kontakt oss

Hvis du har noen spørsmål eller refleksjoner, nøl ikke med å kontakte oss på support@betterglobe.com

Sammen er vi sterkere!

Reiseskildringen nedenfor er skrevet av en av våre kunder og ambassadører Niklas Delmar fra Sverige. Han besøkte virksomheten vår sommeren 2019, og dette er hans refleksjoner fra besøket: » Jeg har nettopp kommet tilbake fra en 9-dagers studietur til Kenya. Jeg var der sammen med flere venner som, på samme måte som meg, i mangeLes mer…