Real Bærekraft

Real Bærekraft

Bærekraft er kjernen i vår forretningsmodell

Bærekraft har gjennomsyret arbeidet til Better Globe Forestry Ltd. (BGF) siden starten i 2004. BGFs hjerte og lidenskap er å møte det enorme potensialet til mennesker og miljø i Kenya og Uganda på en måte som styrker folket, miljøet og fører til bærekraftige virksomheter og lokalsamfunn.

I Kenya og Uganda foregår urbanisering på en massiv skala. BGFs arbeid fører til at urbaniseringen bremser. Når arbeids- og inntektsmuligheter skapes lokalt, ønsker flere å bo eller flytte tilbake til de bygdeområdene der familien bor.

BGF fremmer bærekraftige samfunn og grønne jobber for de som bor i nærheten av treplantasjene sine. Og når samfunnene fortsetter å vokse, kan folk tjene penger og øke produktiviteten på gårdene sine. En tilleggseffekt av et velstående samfunn er at forskjellige offentlige tjenester kommer til dem i stedet for omvendt.

Befolkning i distriktene

Da BGF begynte å operere i Kiambere, bestod landsbyen av fem hus. Det var lite eller ingen håp for innbyggerne i den «landsbyen» til å vokse økonomisk på den tiden.

I dag består den samme landsbyen av 109 hus, og BGF er en betydelig og attraktiv arbeidsgiver midt i det som best kan beskrives som en ødemark. Mange andre virksomheter finnes i området nå, og flere gårder i forbindelse med BGFs treplantasjer bidrar til flere arbeidsplasser og beboere.

I andre deler av Nord-Kenya, der BGF ennå ikke er etablert, flytter folk til større landsbyer og byer på jakt etter arbeid eller prøver å finne andre måter å overleve på. Mange småbrukere kan få tilgang til matrasjoner gjennom hjelpeprogrammer, men mens de er borte fra landområdet sitt, tar tørke og erosjon over. Prosessen gjør at det tørre jordbrukslandet blir stadig mer utfordrende å dyrke.

Jobbskaping

En av tiltakene som kan bremse avfolking og ørkendannelse i tørre og halvtørre områder er å skape arbeidsplasser. En sosial virksomhet som BGF kan bidra til å skape sysselsetting basert på reelle behov, reelle kommersielle regler og bærekraftig praksis. Selskapet skaper også jobbsikkerhet i området og kontinuerlig vekst ettersom varen de selger vil være i høy etterspørsel i overskuelig fremtid. Den globale etterspørselen etter tømmer og produkter laget av hardtre er enorm, og det tar lang tid å møte denne etterspørselen, da trær generelt vokser sakte.

På treplantasjen i Kiambere er 72% av de ansatte kvinner, Kenya 2017
På treplantasjen i Kiambere er 72% av de ansatte kvinner, Kenya 2017

Etterspørselen etter høykvalitets trevirke er fortsatt høyere enn tilbudet, noe som er positivt for BGF, ettersom de fokuserer på å plante Mukau og andre hardtre. Mukau har samme kvalitet som mahogni og teak, og vokser relativt raskt. Hvert år blir det plantet et stort antall nye trær, og trærne trenger stell, spesielt i løpet av det første vekst året. En modningstid på 20 år og pågående aktiviteter sikrer at lokalsamfunnet vil ha skogsrelaterte arbeidsplasser i veldig lang tid.

Å plante skog i semi-ørkenområder er en vekstindustri av flere grunner, og BGF er en pioner innen dette nye feltet. Som et grønt og samfunnsansvarlig selskap med fattigdomsreduksjon som et forretningsmål, hjelper de også til å motvirke avskoging i tropiske skoger. Storskala kommersiell produksjon av hardtre i tørre områder kan redusere etterspørselen etter hardtre hentet fra tropiske skoger. Dette demonstrerer videre levedyktigheten til den typen bærekraftig virksomhet som du kan støtte med Better Globe.

En bærekraftig lokal økonomi

Mange av landsbyboerne BGF jobber med gjør alt de kan for å organisere livet slik at de kan bli i landsbyene sine. De har til og med en kollektiv tilnærming til å dele penger og andre ressurser. De har vanligvis et landsby fond eller en kooperativ økonomi. Men disse landsby fondene er ofte for små til å gjøre en varig forskjell for landsbyene.

Mwethi Mwendi tok et mikrolån på 100 USD, kjøpte geiter og forbedret levekårene for en hel landsby
Mwethi Mwendi tok et mikrolån på 100 USD, kjøpte geiter og forbedret levekårene for en hel landsby

Gjennom donasjonspakken kan Better Globe sammen med BGF injisere penger i form av mikrolån i lokalsamfunnene. Denne strategien støtter i sin tur opprettelsen av små bedrifter, forbedring av levestandarden og felles landsbyprosjekter som kan generere verdi for samfunnet.

Spesielt kvinner har tilbud om å låne en liten sum penger. Med det kan de starte en inntektsgenererende aktivitet, eller investere i noe som gjør det mulig for dem å spare penger over tid. Og når de betaler tilbake lånene, blir de også medeiere i den felleseide banken vi finansierer gjennom salg av donasjonspakken.

Bevissthet betyr bærekraft

Mennesker som kan leve og samhandle med naturen er ofte klar over at de er avhengige av det biologiske økosystemet. På BGFs treplantasjer blir det gradvis mer tydelig for ansatte og sesongarbeidere at vi trenger å bry oss om land og natur. Det blir tydelig at trærne plantet i denne utfordrende jorda, med riktig omsorg, kan skape en verdi som lar folk leve av landet. Og denne bærekraftige aktiviteten kan gi mange positive biprodukter for de omkringliggende områdene.

Bærekraft inkluderer også å være klar over hvordan det økonomiske kretsløpet i samfunnet fungerer. Når den økonomiske syklusen har startet, reduseres behovet for ekstern hjelp over tid. Når vi bygger opp en bærekraftig og samfunnsansvarlig virksomhet over tid, reduserer vi fattigdom mer effektivt enn nesten all annen strategi for sosial påvirkning.

BGFs visjon er å bekjempe fattigdom og korrupsjon i Afrika. Dermed er det et avgjørende trekk ved forretningsstrategien å sikre at alle blir en vinner på stedene de opererer. Folk skal kunne stole på at de blir behandlet rettferdig, og at forretningsstrategien er basert på sunne forhold og til det beste for alle involverte. Og produktet vi selger som er avgjørende for å sikre et bærekraftig forhold til både lokalsamfunnet og miljøet er donasjonspakken.

Spar litt av pengene dine i trær og bidra til å redusere fattigdom

Vi inviterer deg til å gjøre en forskjell i Øst-Afrika og bidra til en bedre verden. Trærne dine vil bli administrert på en etisk, bærekraftig og langsiktig måte. Klikk på lenken til butikken vår og foreta et samfunnsansvarlig kjøp i dag. Hos oss er det lønnsomt å hjelpe andre.

Gjør en god gjerning, bidra til en bedre verden og tjen penger!