Reell bærekraft

Reell bærekraft

Med bærekraft innen alle våre områder

Better Globe har siden starten i 2006 vært sterkt fokusert på bærekraftig arbeid. Vårt hjerte og vår lidenskap ligger i å møte det enorme potensialet som finnes i folk og miljø i Kenya og Uganda på en måte som styrker folket, miljøet og fører til langsiktig bærekraftige virksomheter og samfunn.

Globalt, og lokalt i Kenya og Uganda, skjer det akkurat nå en stor urbanisering. Better Globes arbeid fører til å bremse urbaniseringen i de områdene vi jobber , og gir mulighet for folk til å bli eller flytte tilbake. Vi arbeider for bærekraftige samfunn og bærekraftige jobber for de som bor i nærområdene. Samfunn blir til og vokser, folk kan forsørge seg og fortsette å drive sitt jordbruk. Samfunnsfunksjoner kommer til dem i stedet for motsatt.

Landsbygda befolkes

Da Better Globe startet sin virksomhet i Kiambere, var det en liten samling på fem hus som utgjorde landsbyen. Da fantes det lite eller intet håp for innbyggerne til å kunne skape noen form for velstand der. I dag består samme landsby av 109 hus, og Better Globe er en stor og attraktiv arbeidsgiver midt i hva som nærmest kan kalles for ødemark. Mange andre virksomheter finnes i området nå, og flere gårder i nærheten av Better Globes plantasjer forsørger allerede flere innbyggere.

I andre deler av nord-Kenya hvor Better Globe ennå ikke har rukket å etablere seg, flytter folk inn til de større stedene for å søke arbeid eller få hjelp til å forsørge seg på kunstige måter. Der finnes det ofte adgang til matrasjoner fra bistand, mens tørke og erosjon ofte tar over deres gamle jordbruksland og gjør den stadig er ubrukbar.

Arbeidsplasser skapes

En av nøklene til å bremse avfolkning og ørkenspredning i disse områdene, er bærekraftig arbeid som baseres på reelle behov, reelle kommersielle spilleregler og ikke minst innenfor forretningsområder med store behov i overskuelig tid. Det globale behovet for tømmer er stort, og det tar lang tid å imøtekomme siden trær vokser sakte.

På plantskolan i Kiambere är 72% av de anställda kvinnor.
På planteskolen i Kiambere er 72% av de ansatte kvinner, Kenya 2017.

Etterspørselen etter kvalitetstre fortsetter å være større enn tilbudet. Dette er positivt for Better Globe, da vi fokuserer på å plante Mukau-trær. Mukau ligner på mahogni i kvalitet, og vokser dessuten forholdsvis hurtig. Hvert år plantes en stor mengde nye trær på våre plantasjer som må stelles og tas om hånd i hele trærnes produksjonstid (ca. 20 år). Dette sikrer at det finnes arbeidsplasser der i lang tid framover. Å plante skog i semi-ørkenområder er definitivt en tilskuddsvirksomhet av flere grunner.

Bærekraftig lokaløkonomi

Landsbyboerne gjør hva de kan for å organisere sine liv lik at de kan bli værende. De har til og med en kollektiv måte å se på penger og andre ressurser. Ofte har man en by-kasse eller felles økonomi, og sammen tar man vare på det lille som finnes. Men ofte er by-kassen for liten til å egentlig gjøre en varig forskjell for landsbyen.

Mwethi Mwendi ( til venstre) mikro-lånte 100 USD, kjøpte geiter og forbedret livsforutsetningene for hele landsbyen.

Better Globe kan gjennom donasjonspakken skyte inn penger i form av mikrolån noe som kan resultere i at små virksomheter eller felles landsbyprosjekt kan dras i gang, og som genererer nye verdier og inntekter. Oftest er det kvinner som får mulighet til å låne en liten sum penger. De kan da starte en eller annen inntektsbringende virksomhet eller investere i noe som gjør at de kan spare penger i det lange løp.

Bærekraft er å være bevisst

Folk som kan leve av, og samspille med, naturen er ofte bevisste på at de er avhengige av det biologiske økosystemet. På våre plantasjer blir det suksessivt mer og mer tydelig for ansatte og personalet at man må bry seg om jorda og naturen. At det er takket være trærne som plantes i jorda som skaper verdier som gjør at folk kan fortsette å bo der og at det fører med seg mange gode bieffekter i nærmiljøet.

Bærekraft er også å være bevisst om hvordan det finansielle hjulet i samfunnet fungerer. Når et økonomisk system ruller i gang et sted, minskes snart behovet for bistand utenfra.

Et av Better Globes hovedformål er å motvirke fattigdom og korrupsjon. Derfor er det en viktig grunntanke i organisasjonen for å sikre at alle blir en vinner på de stedene vi jobber. Folk skal kunne stole på at de blir rettferdig behandlet, og at vårt arbeid tar utgangspunkt i sunne og bærekraftige relasjoner.

Spar litt av pengene dine i trær og bidra til å redusere fattigdom

Vi inviterer deg til å gjøre en forskjell i Øst-Afrika og bidra til en bedre verden. Trærne dine vil bli administrert på en etisk, bærekraftig og langsiktig måte. Klikk på lenken til butikken vår og foreta et samfunnsansvarlig kjøp i dag. Hos oss er det lønnsomt å hjelpe andre.

VÅRE PRODUKTER

Individuelle trær
€20

  • Estimert avkastning €208,25
  • Reduser ørkenspredning
  • Nøytraliser 500 kg CO2
  • Skap arbeidsplasser

Donasjonspakken
€59

  • Estimert avkastning €416,50
  • Doner trær og vann
  • Styrk den lokale økonomien
  • Nøytraliser 2000 kg CO2
  • Bidra til barns skolegang
  • Støtt kvinner
Ann Lillian Steine
Førde, Norge

Jeg så at dette var spennende og annerledes enn andre «spareformer» og mulighet til å sikre egen god pensjon. I tillegg til bidrar dette til å hjelpe andre. Better Globe er også en god muligheter for alle – investere og hjelpe andre – og være sikker på at hjelpen når frem og gir svært gode resultater. Hjelp til selv-hjelp. Jeg kjøper trær hver mnd til meg selv og mine barn. Dette gir barna en fin buffer når de en dag skal inn på boligmarkedet eller de kan bruke det som egen pensjonssparing. For min egen del er dette en pensjonssparing.

Partners

Kontakt oss

Hvis du har noen spørsmål eller refleksjoner, nøl ikke med å kontakte oss på support@betterglobe.com

Treplanting reduserer klimatrusselen

Det er ikke noe nytt at trær bidrar til å redusere klimatrusselen. Allerede i IPCC- rapporten fra 2018 konstateres det at 1 milliard hektar mer med skog ville være nødvendig. 1 milliard hektar tilsvarer 2 milliarder fotballbaner med skog, eller et område på størrelse med USA. I henhold til en studie publisert i tidsskriftet ‘Science’Les mer…