Mikrolån

Mikrolån

En velprøvd måte for å løfte folk ut av fattigdom

Better Globes visjon er å utrydde fattigdommen i Afrika. En stor andel av den fattige befolkningen er bønder ute på landsbygda. Vi driver våre treplantasjer i disse områdene og gjennom mikrofinansiering skaper vi forutsetninger for menneskene i området til å tjene sine egne penger; ved å øke sin egen jordbruksvirksomhet og sin inntekt.

Vi har hittil finansiert en mikrolånbank i Mboti-området i Kenya og enda en bank er finansiert og befinner seg i oppstartfasen. Bankene drives av samarbeidspartneren K-Rep Fedha Services Co Ltd. Banken var operative fra starten av 2018. Mikrofinansiering for fattige er en velprøvd måte å hjelpe mennesker i å ta seg selv ut av fattigdom. Mikrolånene kan betraktes som små lån uten krav til sikkerhet.

I 2006 mottok bankmannen Muhammed Yunus fra Bangladesh og hans Grameen bank Nobels fredspris. Yunus hadde vist at det er mulig å skape økonomisk og sosial utvikling nedenfra. Videre motiverer Nobelstiftelsen sin beslutning slik:

Varig fred kan ikke oppnås uten at store folkegrupper finner måter å bryte seg ut av fattigdom. Mikrofinansiering er en slik måte.

Mikrolånbanken er kooperativt eid av låntakerne, som i dag er ca. 4500 familier. Vi hverken eier, driver eller tjener penger på mikrolånbankene; vi finansierer dem.

Mikrolåntaker som gjør en avbetaling på sitt lån. Banken har en tilbakebetalingsgrad på ca. 97%.

En ny låntaker må først kjøpe en bankbok hvor alle transaksjoner i banken framover registreres. De må også gå en fire uker lang utdanning i økonomi der de blant annet får lære seg ulike måter å skape en inntekt på eller en måte å minske utgiftene, med hjelp av de lånte pengene. Deretter får låntakeren ta sitt første lån.

Lånenivåer og nedbetalingstider.

Det først lånet kan være på mellom 1 200 – 10 000 kenyanske shilling (tilsvarer ca. 120 – 1 000 norske kroner), med en avbetalingstid på seks måneder, og må tilbakebetales før neste lån kan tas. På samme måte skal hvert lån tilbakebetales innen låntakeren får mulighet til å ta nye, suksessivt større, lån med lengre avbetalingstid.

Hva lånene brukes til

Lånene brukes ofte delvis til å gjøre livet mer bekvemt, med for eksempel platetak, madrasser eller til å starte eller utvikle sitt jordbruk, dyrehold eller annen forretningsvirksomhet. Det kan også handle om å minske utgifter som å kjøpe en ovn som sparer ved eller en solcellelampe som gir en langsiktig sparing i både helse og penger i forhold til oljelamper.

De går også til å finansiere skoleavgifter, eller til å bygge og renovere bygninger. Låntakerne kan også velge å låne eiendeler som stoler (for eksempel til café- og forelesningsvirksomhet), vanntanker og solceller.

En investering i en symaskin ger en ny inkomstström för en av bankens mikrolåntagare.
En investering i en symaskin gir en ny inntektsstrøm for en av bankens mikrolåntakere.

Ettersom låntakerne er deleiere i banken, får de sin del av fortjenesten ved årets slutt. 40 prosent av fortjenesten utbetales til eierne og 60 prosent går tilbake i virksomheten. Når du som kunde investerer i trær og velger å kjøpe donasjonspakker, bidrar du altså direkte til at folk får en bedre tilværelse og at entreprenørskap på landsbygda i Kenya og Uganda får luft under vingene. I forlengelsen bygger vi opp infrastrukturen i disse områdene gjennom mikrolånene.

Begynn å spare i trær eller reserver en plass på et webinar

Hvis du også ønsker å delta og gjøre en god gjerning, bidra til en bedre verden og håndtere din sparing på en etisk, bæredyktig og langsiktig måte, så bruk linken nedenfor.

Du er velkommen til å lese mer her på hjemmesiden, hvis du har andre spørsmål. Vi har en FAQ-side med de 50 oftest stilte spørsmål, og du kan naturligvis kontakte oss på support@betterglobe.com.

Klar til å kjøpe noen trær?

If you also want to do good, contribute to a better world and save your money in an ethical, sustainable and long-term way, use the link below. Start saving monthly or buy single trees

Bestill plass på et webinar

Each Tuesday evening at 8.30 pm we host a live-streamed information meeting online, where you can get more information. It is free of course, and you will be able to ask questions. Book your seat
Jon Ivar Bøe
Molde, Norge

For meg er det viktig å bidra i et selskap som er fri for den gamle ovenfra-og-ned-tankegangen som vi så ofte møter innenfor utviklingshjelp og er derfor glad jeg fant Better Globe. Dette selskapet arbeider ut fra at alle mennesker har et sterkt ønske om å lykkes, og gir rett og slett fattigfolk på den afrikanske landsbygda arbeidsmuligheter, kurs og utdanning. Slik arbeider stadig flere seg ut av fattigdommen og kan ta vare på seg selv og sin familie! Jeg er også glad for at jeg gjennom Better Globes treplantingsaktiviteter er med på å motvirke global oppvarming, samtidig som dette også minsker presset på regnskogen og det mangfoldige livet der.

Kontakt oss

Hvis du har noen spørsmål eller refleksjoner, nøl ikke med å kontakte oss på support@betterglobe.com

Treplanting reduserer klimatrusselen

Det er ikke noe nytt at trær bidrar til å redusere klimatrusselen. It is no news that trees contribute to reducing the climate threat. Allerede i IPCC- rapporten fra 2018 konstateres det at 1 milliard hektar mer med skog ville være nødvendig. 1 milliard hektar tilsvarer 2 milliarder fotballbaner med skog, eller et område påLes mer…