Mikrolån

Mikrolån

En velprøvd måte for å løfte folk ut av fattigdom

Better Globes visjon er å utrydde fattigdommen i Afrika. En stor andel av den fattige befolkningen er bønder ute på landsbygda. Vi driver våre treplantasjer i disse områdene og gjennom mikrofinansiering skaper vi forutsetninger for menneskene i området til å tjene sine egne penger; ved å øke sin egen jordbruksvirksomhet og sin inntekt.

Vi har hittil finansiert en mikrolånbank i Mboti-området i Kenya og enda en bank er finansiert og befinner seg i oppstartfasen. Bankene drives av samarbeidspartneren K-Rep Fedha Services Co Ltd. Banken var operative fra starten av 2018. Mikrofinansiering for fattige er en velprøvd måte å hjelpe mennesker i å ta seg selv ut av fattigdom. Mikrolånene kan betraktes som små lån uten krav til sikkerhet.

I 2006 mottok bankmannen Muhammed Yunus fra Bangladesh og hans Grameen bank Nobels fredspris. Yunus hadde vist at det er mulig å skape økonomisk og sosial utvikling nedenfra. Videre motiverer Nobelstiftelsen sin beslutning slik:

Varig fred kan ikke oppnås uten at store folkegrupper finner måter å bryte seg ut av fattigdom. Mikrofinansiering er en slik måte.

Mikrolånbanken er kooperativt eid av låntakerne, som i dag er ca. 4500 familier. Vi hverken eier, driver eller tjener penger på mikrolånbankene; vi finansierer dem.

Mikrolåntaker som gjør en avbetaling på sitt lån. Banken har en tilbakebetalingsgrad på ca. 97%.

En ny låntaker må først kjøpe en bankbok hvor alle transaksjoner i banken framover registreres. De må også gå en fire uker lang utdanning i økonomi der de blant annet får lære seg ulike måter å skape en inntekt på eller en måte å minske utgiftene, med hjelp av de lånte pengene. Deretter får låntakeren ta sitt første lån.

Lånenivåer og nedbetalingstider.

Det først lånet kan være på mellom 1 200 – 10 000 kenyanske shilling (tilsvarer ca. 120 – 1 000 norske kroner), med en avbetalingstid på seks måneder, og må tilbakebetales før neste lån kan tas. På samme måte skal hvert lån tilbakebetales innen låntakeren får mulighet til å ta nye, suksessivt større, lån med lengre avbetalingstid.

Hva lånene brukes til

Lånene brukes ofte delvis til å gjøre livet mer bekvemt, med for eksempel platetak, madrasser eller til å starte eller utvikle sitt jordbruk, dyrehold eller annen forretningsvirksomhet. Det kan også handle om å minske utgifter som å kjøpe en ovn som sparer ved eller en solcellelampe som gir en langsiktig sparing i både helse og penger i forhold til oljelamper.

De går også til å finansiere skoleavgifter, eller til å bygge og renovere bygninger. Låntakerne kan også velge å låne eiendeler som stoler (for eksempel til café- og forelesningsvirksomhet), vanntanker og solceller.

En investering i en symaskin ger en ny inkomstström för en av bankens mikrolåntagare.
En investering i en symaskin gir en ny inntektsstrøm for en av bankens mikrolåntakere.

Ettersom låntakerne er deleiere i banken, får de sin del av fortjenesten ved årets slutt. 40 prosent av fortjenesten utbetales til eierne og 60 prosent går tilbake i virksomheten. Når du som kunde investerer i trær og velger å kjøpe donasjonspakker, bidrar du altså direkte til at folk får en bedre tilværelse og at entreprenørskap på landsbygda i Kenya og Uganda får luft under vingene. I forlengelsen bygger vi opp infrastrukturen i disse områdene gjennom mikrolånene.

Spar litt av pengene dine i trær og bidra til å redusere fattigdom

Vi inviterer deg til å gjøre en forskjell i Øst-Afrika og bidra til en bedre verden. Trærne dine vil bli administrert på en etisk, bærekraftig og langsiktig måte. Klikk på lenken til butikken vår og foreta et samfunnsansvarlig kjøp i dag. Hos oss er det lønnsomt å hjelpe andre.

VÅRE PRODUKTER

Individuelle trær
€20

  • Estimert avkastning €208,25
  • Reduser ørkenspredning
  • Nøytraliser 500 kg CO2
  • Skap arbeidsplasser

Donasjonspakken
€59

  • Estimert avkastning €416,50
  • Doner trær og vann
  • Styrk den lokale økonomien
  • Nøytraliser 2000 kg CO2
  • Bidra til barns skolegang
  • Støtt kvinner
Alina Lundberg
Göteborg, Sverige

Jeg og min familie har kjøpt trær siden 2008. Vi synes det er fantastisk at vi kan få våre penger til å vokse samtidig som vi gjør en forskjell for så mange andre mennesker. Jeg har selv vært der nede sett plantasjene og skolene med egne øyne, og i dag kan jeg ikke holde opp med å fortelle det til andre mennesker.

Partners

Kontakt oss

Hvis du har noen spørsmål eller refleksjoner, nøl ikke med å kontakte oss på support@betterglobe.com

Treplanting reduserer klimatrusselen

Det er ikke noe nytt at trær bidrar til å redusere klimatrusselen. Allerede i IPCC- rapporten fra 2018 konstateres det at 1 milliard hektar mer med skog ville være nødvendig. 1 milliard hektar tilsvarer 2 milliarder fotballbaner med skog, eller et område på størrelse med USA. I henhold til en studie publisert i tidsskriftet ‘Science’Les mer…