Hjelp til selvhjelp

Hjelp til selvhjelp

Det er bedre å lære mennesker å fiske enn å gi dem fisk...

Mer enn 50 prosent av bøndene i de områdene der vi har opererer lever under FNs fattigdomsgrense som er 2 USD per dag. Det er i disse områdene som vi sammen kan utgjøre absolutt mest forskjell. Langt mer enn ved klassiske midler som veldedighet og bidrag.

Å gi mennesker hjelp når de behøver hjelp er helt naturlig og veldig viktig. Spørsmålet er bare hva det er som er riktig hjelp og hva det er som kanskje gjør mer ugagn enn gagn.

Kjøpekraft er grunnlaget for det økonomiske hjulet

En av de viktige delene i den helhet som er Better Globes konsept for å motvirke fattigdom og korrupsjon, er å skape arbeidsplasser. De som bor i de områdene som er typiske for hvor Better Globe velger å etablere seg, mangler som regel muligheten til å jobbe for å få tak i penger. Når de begynner å jobbe for Better Globe, er det ofte den første jobben de har som gir dem mulighet til å få det som kalles for kjøpekraft.

Trebeskjæring i Kiambere-plantasjen, Kenya 2017

Den som har lønn og penger i lomma kan kjøpe ting og bruke sin kjøpekraft til å kjøpe av noen andre, som igjen behøver kunder for i sin tur å få penger til sin familie osv. Vi som lever i en helt annen verden ser ikke lenger at det som driver hele vår verden, det som sørger for at vi har det bra, er at vi har kjøpekraft og en flod av penger som flyter gjennom samfunnet.

Betydningen av kjøpekraften og av den nevnte flyten av penger kan være utydelig for oss som lever i en helt annen verden. Kjøpekraften gir opphav til en flyt av penger som gir opphav til kjøpekraft. Samfunnsøkonomien drives fremover og muliggjør vår velstand.

I store deler av verden, i dette tilfellet i semi-ørkenområder langt fra byer og samfunn, finnes ikke kjøpekraft og flod av penger. Det fører til at områdene blir enda mer avfolket, da de som kan flytter dit der de tror det finnes jobb. Det finnes det sjeldent, og i stedet vokser slummen rundt storbyene, kriminaliteten øker og med den korrupsjonen og vice versa.

Kjøpekraften er avgjørende for å kunne motstå fristelsen i å forlate eldre, og i en del tilfeller sine egne barn, for å flytte til slummen rundt storbyene i jakten på forsørgingsmuligheter.

Försäljning av grönsaker skapar en naturlig mötesplats.
Salg av grønnsaker skaper en naturlig møteplass, Kenya 2017.

Tiltrekningen som kjøpekraften har

Alle samfunn vi har i verden i dag, alt fra minste fiskelandsby til New York og Oslo eksisterer fordi handel trekkes mot kjøpekraft. De små bygdene som finnes i de områdene der Better Globe jobber vokser i omfang. På bare noen få år fordobles eller mangedobles enkelte bygder bare for at folk fortsetter å bo der det finnes arbeidsplasser og mennesker å selge noe til. De tilbyr da en tjeneste eller en service som er deres inntekt, og som de kan leve av siden andre har mulighet til å betale for den.

Det er dette som gjør at færre bor på bygda, og at vi i dag har byer med skoler, politivesen, sykehus, bibliotek og en hel masse andre servicefunksjoner som kan finnes – takket være at kjøpmennene finnes og at det finnes arbeidsgivere som skaper kjøpekraft ved å gi lønn til de som arbeider. Dette gjør at familier kan holde sammen og bli på det stedet de er født og vil bo om de bare kan forsørge seg der.

Kiambere by har växt från 10 till över 100 hus sedan Better Globe startade sin verksamhet i området.
Tettstedet ved Kiambere har vokst fra 9 til over 100 hus siden Better Globe startet sin virksomhet i området.

En måte å støtte mennesker i disse samfunnene til å finne nye måter å forsørge seg på, er via mikrofinansbanker der de som velger å bli medlemmer får en grunnleggende opplæring i økonomi. De lærer hvordan de kan håndtere ressurser og/eller skape en virksomhet som gjør at de kan betale tilbake mikrolånet. Da kan de kan ta et større lån og skape enda bedre forutsetninger for seg selv, sine familier og samfunnet de bor i. Disse mikrolånbankene eies og drives av landsbyboerne selv, men de finansieres av Better Globes kunder via donasjonspakken.

Infrastruktur

I takt med at landsbyene blir større og kjøpekraften øker, øker også de kollektive mulighetene og de politiske incitamentene for å bygge infrastruktur, veier og vanntilførsel etc. I disse deler av verden handler det akkurat nå mest om veier og vannforsyning av ulike slag, men på sikt kan det naturligvis bli spørsmål om mange andre saker som pleie og omsorg, utdanning, kultur osv.

Denne måten å arbeide på, der Better Globes bidrag er motoren i forandringsprosessen, fører til slutt til at bærekraftige samfunn etableres. Da det bygger på virksomheter som drives lokalt av lokalbefolkningen selv – på initiativ av dem selv, blir det et holdbart system for hjelp til selvhjelp.

Begynn å spare i trær eller reserver en plass på et webinar

Hvis du også ønsker å delta og gjøre en god gjerning, bidra til en bedre verden og håndtere din sparing på en etisk, bæredyktig og langsiktig måte, så bruk linken nedenfor.

Du er velkommen til å lese mer her på hjemmesiden, hvis du har andre spørsmål. Vi har en FAQ-side med de 50 oftest stilte spørsmål, og du kan naturligvis kontakte oss på support@betterglobe.com.

Klar til å kjøpe noen trær?

If you also want to do good, contribute to a better world and save your money in an ethical, sustainable and long-term way, use the link below. Start saving monthly or buy single trees

Bestill plass på et webinar

Each Tuesday evening at 8.30 pm we host a live-streamed information meeting online, where you can get more information. It is free of course, and you will be able to ask questions. Book your seat
Egil Stavik Tautra
Molde, Norge

Jeg ønsker bærekraftig og god avkastning på mine investeringer, samt bistå med å utrydde ørken og fattigdom. Jeg vil være CO2-nøytral, det er jo skammelig om en ikke er det pr dato. Hele familien tror på saken og handler for egne penger, selv de som er tenåringer. At hele konseptet er genialt, fungerer, gir svært gode resultat og baner vei på hvordan fremtidens bistand skal fungere. Jeg har helt ufortjent, over all forventning, fått den beste avkastningen noen sinne på en investering, være seg penger, kunnskap, glede og vennskap. Jeg har årlig brukt ca 12.000 pr år i bistand, etc, men valgte å teste noe av dette på Better Globe. Det endte med at jeg i de siste 15 år har brukt alt på donasjonspakker og trekjøp. Da jeg oppdaget at alt fungerte, at dette var seriøst og at jeg selv besøkte Kenya, snakker vi om langt større beløp enn kr 12.000.

Kontakt oss

Hvis du har noen spørsmål eller refleksjoner, nøl ikke med å kontakte oss på support@betterglobe.com

Treplanting reduserer klimatrusselen

Det er ikke noe nytt at trær bidrar til å redusere klimatrusselen. It is no news that trees contribute to reducing the climate threat. Allerede i IPCC- rapporten fra 2018 konstateres det at 1 milliard hektar mer med skog ville være nødvendig. 1 milliard hektar tilsvarer 2 milliarder fotballbaner med skog, eller et område påLes mer…