FAQ

Answers to the most frequently asked questions about Better Globe

Her kan du lese vanlige spørsmål våre kunder har om oss, vår virksomhet og om hvordan det fungerer å kjøpe trær hos oss. Klikk på respektive spørsmål for å se vårt svar.

Om du ikke finner svar på det spørsmålet du har, kan du kontakte oss på support@betterglobe.com

 • Hvor mye koster et te og en donasjonspakke?

  Ett te koster 20 euro og en donasjonspakke koster 59 euro.

 • Er jeg forpliktet til et månedsabonnement?

  Nei. det er du ikke. Du velger selv om du vil kjøpe trær, donasjonspakker eller en kombinasjon av disse. Du velger også selv om du vil gjøre et engangskjøp, kjøpe av og til eller foreta månedlig sparing.

  Du kan avslutte medlemskapet når som helst selv om du foretar månedlige kjøp. Du kan gjøre dette enkelt ved å logge deg inn på siden din og endre bestillingen din for kjøp av trær og donasjonspakker. Du er også velkommen til å ta kontakt med oss for hjelp.

  Slik er det helt opp til deg om du vil kjøpe trær, donasjonspakker eller begge deler. Vider er det opp til deg hvor mange du vil kjøpe og hvor ofte.

  Du har 14 dagers angrefrist hvis du ombestemmer deg. I så fall, vennligst kontakt support@betterglobe.com og vi vil hjelpe deg.

 • Er det mulig å kjøpe trær gjennom mitt firma?

  Både privatpersoner (fysiske personer) og firmaer (juridiske enheter) er velkomne som kunder.

  I tillegg til privatkunder, har vi flere bedriftskunder som har kjøpt trær i mange år. Vår anbefaling er at is firmaer posterer trær som en langsiktig eiendel (anleggsmidler). En 13XX konto må brukes i BAS kontoliste. Vi kan hjelpe deg med å komme i kontakt med en regnskapsfører som kan forklare dette i detalj. Vennligst kontakt vår kundeservice for mer kontaktinformasjon.

 • Hvordan beskytter Better Globe mine personlige data og kjøpsinformasjon?

  For å gi våre kunder en sikker behandling av kreditt- og debetkort, bruker vi en tilbyder som er sertifisert for tredjeparts-løsninger i ulike deler av verden. Dette betyr at vi ikke lagrer slik informasjon i våre databaser. Vi har kun referansenumre til kortene kundene har registrert hos oss. Referansenumrene brukes når kunden som har registrert kortet, gjør et manuelt gjenkjøp av våre produkter. De brukes også i månedskjøpene ved automatisk belastning.

  Informasjonen kunder legger inn, f.eks. adresser og telefonnummer, blir lagret og loggført. Dette betyr at dersom informasjonen om en kunde blir endret, vil både ny og gammel informasjon kunne bli generert igjen etterpå.

  Vi har dedikerte servere og tar jevnlig backup av databasen.

 • Hva om jeg som treeier dør?

  If you die, your trees will become one of the assets in your estate. They will be distributed to the beneficiaries of the estate in accordance with legislation.

  You can also bequeath your trees if you like. The law will decide whether your wishes will be followed, regarding heirs.

  Det er alltid en fordel at eiendelene dine er dokumentert på en lett tilgjengelig måte, f.eks. gjennom et testamente.

  Hvert tre eies i 20 år. Kundens AID-kode (kundenummer) blir brukt for å skaffe informasjon om trærne kunden eier. Derfor er det en fordel om denne informasjonen er tilgjengelig for de gjenlevende. Hver treeier kan logge inn på vår webside. Der vil du finne oversikt over kjøpte trær. Dette danner grunnlaget for verdifastsettelsen av eiendelene. En person med flere AID-koder har en loggin pr. kode.

  Better Globe AS må få en dødsattest for å kunne overdra eierskapet av trærne til arvingen. Navn, e-post og telefonnummer til arvingen er også nødvendig. Hvis det er flere arvinger vil de eie trærne sammen. Vi kan ikke dele en konto opp i flere konti.

 • Hvorfor har ikke Better Globe en svensk 90-konto?

  En 90-konto er en PlusGiro eller Bankgiro-konto som starter med sifrene 90. Disse konti er reservert veldedige organisasjoner som driver med innsamling.

  Vår visjon er å utrydde fattigdom og korrupsjon ved å etablere og driver plantasjer for å skape arbeidsplasser, til å samarbeide med bønder, sørge for midler til skoler, mikrofinans og økt tilgang til vann. For å møte denne visjonen på den mest effektive og bærekraftige måten, har vi valgt å drive det forretningsmessig i stedet for en veldedighetsorganisasjon. Virksomheten har som mål å fortsette å vokse over tid, mens veldedighet i mange tilfeller har et mer engangs-preg/-målsetting.

  Better Globe driver ikke veldedighet og har derfor ikke en 90-konto.

 • Hvor kommer avkastningen fra?

  Better Globe Forestry driver forretningsmessig. I hovedsak er det salg av avlingene, foredlede produkter og tømmer som skaper fortjenesten. Vi selger også frø fra trær. Snart vil vi også ha vårt eget sagbruk. Selskapet har flere andre inntektskilder utover disse.

 • Kan Better Globe garantere avkasningen?

  Nei. Vi kan ikke garantere noen avkastning, og all avkastning er derfor estimert. estimatet er basert på at både inntekter og utgifter stort sett er for tiden kjent. For eksempel kan vi med stor sikkerhet si at kostnader for arbeidskraft, maskiner og andre utgifter er kjente, så vel som inntektene for det vi selger.

  Vi mener også at med mer enn 10 års erfaring kan vi gi troverdige forutsigelser og har veldig god kjennskap til risiko. Derfor har vi så langt vært i stand til å minimere risiko og forhindret at noe kunne ødelegge vår mulighet til å oppfylle de løftene vi har gitt.

 • Har Better Globe betalt ut avkastning til trekjøpere?

  Den første gangen vi utbetalte avkastning var i 2010. Dette var for trær kjøpt av våre første kunder i 2006. I 2011 betalte vi ut avkastning for trær solgt i 2006 og 2007. Og slik har det fortsatt, noe som betyr at i 2018 betalt vi ut avkastning for trær kjøpt i perioden 2006 -2014.

 • Hvordan blir mine Better Globe-trær beskattet?

  Du betaler skatt i henhold til lovene i det landet du betaler skatt.

  I Norge blir ikke det at du eier trær beskattet. Avkastningen, derimot, skal det skattes av. Dette blir normalt sett på som skatt på utbytte, og er i Norge for tiden på 22%.

  Når du får avkastning for trærne dine, betales disse ut til din Better Globe-konto. For å kunne bruke disse pengene, må du be om overføring til din egen bankkonto.

  Legg da merke til at pengene er skattbare i dét Better Globe setter pengene inn på din Better Globe-konto. Tidspunktet for når du overfører pengene har ingen betydning for når de blir skattbare.

  La oss si at vi krediterer din Better Globe-konto i november 2018. Om du overfører pengene til din egen konto i desember 2018 eller januar 2019 er derfor irrelevant. Du bør oppgi avkastningen din i selvmeldingen du fyller ut på vårparten 2019.

  Avkastning for trær eid av bedrifter beskattes annerledes. Vi anbefaler at du kontakter regnskapsføreren din eller en skattejurist for å finne ut hva som gjelder akkurat for din bedrift. Vi har mange bedrifter som har kjøpt trær i mane år. Disse har allerede begynt å motta avkastning. Beskatningen fører ikke til noen problemer, men hvordan dette gjøres vil avhenge av hvordan firmaet er organisert.

 • Hva er best: Å eie trær via et firma eller som enkeltperson?

  Som enkeltperson kan du kjøpe trær og donasjonspakker. Om du har et firma, eller planlegger å starte et, kan du også velge å kjøpe trær gjennom firmaet. I første tilfellet blir du direkte eier av trærne, mens du i det andre eier trærne via ditt firma.

  Hvilken type eierskap som er mest fordelaktig avhenger av hvordan du tenker å bruke avkastningen.

  Avkastningen for trær eid av privatperson skattelegges som utbytte på investering, noe som betyr at 22% av avkastningen går til skatt. Dette blir mindre enn om du som privatperson vil ta ut avkastningen via firmaet ditt.

  Et firma betaler 22 % skatt på avkastningen trærne gir. Denne vil bli beskattet på nytt om avkastningen blir betalt ut til den som eier firmaet, og er dermed mindre lønnsomt enn å eie trær som privatperson.

  Du kan få hjelp av vår kundeservice om du vil ha kontakt med et regnskapsfirma som kan forklare dette mer detaljert.

 • I hvilke land opererer Better Globe?

  Siden 2006 har vi etablert plantasjer og jobbet sammen med lokale bønder i ulike deler av Kenya. I 2018 startet vi også samarbeid med bønder i Uganda, og vi håper å etablere oss også i Tanzania i løpet av de nærmeste årene.

  Vi bidrar til finansiering av skoler gjennom organisasjonen NGO Child Africa, og de er aktive i både Kenya og Uganda.

 • Hvilke GPS-koordinater må jeg bruke for å se Better Globes plantasjer på Google Earth?

  Here are some suggestions of places that you can see using Google Earth or Google Maps:

  Mboti Primary School
  GPS: -0.738638° S 38.436699° E‎ or -0° 44′ 19.10″, +38° 26′ 12.12″

  Kiambere-plantasjen
  GPS: 0.691755° S 37.912830° E or -0° 41′ 30.32″, +37° 54′ 46.19″

  Kibwezi Mukuyu Farm
  GPS: 2.375481° S 38.076478° E or -2° 22′ 31.73″, +38° 4′ 35.32″

  Nyongoro-plantasjen
  GPS: -2.330086° S, 40.323278° E‎ or -2° 19′ 48.31″, +40° 19′ 23.80″

 • Hvor mange trær plates pr. hektar land?

  Vi har tatt hensyn til mange ulike parametere når vi bestemmer hvor tett trærne skal plantes i våre plantasjer. Noen ganger avhenger det av behovet til hver enkelt art.
  For å kunne angi hvor tett vi planter trærne, oppgir vi som regel antall trær pr. hektar. Vi planter mellom 625 og 1,000 trær pr. hektar.

  Et hektar er 10 000 kvadratmeter. For å forstå hvor mye et hektar er, er det lettere å se for seg et område på 100 ganger 100 meter. (10 mål)

 • Foregår dyrkingen organisk?

  Vi har som mål at all dyrking av trær skal foregå organisk. Uansett kan vi dessverre ikke si at dyrkingen på våre plantasjer og i samarbeid med bøndene, er organisk.

 • Bruker dere kunstgjødsel eller organisk materiale til gjødsling?

  Hvilken type gjødning som brukes avhenger av forholdene på hvert enkelt plantasje og hos hver enkelt bonde. Dette betyr at i tillegg til til organisk materiale og gunstige bakteriekulturer, må vi også bruke kunstgjødsel.

 • Har Better Globe noen ISO-sertifisering?

  I Better Globes skogbruk arbeider vi etter reglene i kvalitetssystemet spesifisert som ISO 9001 og når det gjelder miljøarbeidet bruker vi ISO 14001-standarden, Vi har meget gode kunnskaper om kvalitetssystemene i hele organisasjonen. Rino Solberg, grunnlegger og leder i Better Globe, har tidligere arbeidet med ISO-sertifisering. Han har hjulpet mer enn 150 selskaper til å bli ISO-sertifiserte.

  Management-systemet i følge ISO har blitt tatt i bruk siden vi startet i 2006. Vi jobber med systematikken, og overholder kravene som standardene foreskriver. Hittil har vi valgt å ikke bli sertifisert, siden vi har alle fordeler standarden gir. Sertifiseringen koster penger. Så langt har vi vurdert at kostnadene overstiger fordelene en slim sertifisering vil gi. beslutningen blir vurdert på løpende basis. Sertifisering kan bli relevant når forretningen har blitt større.

 • Hva er, og hva gjør en ambassdør i Better Globe?

  Noen av våre kunder har valgt å bli ambassadører for vår virksomhet, vårt varemerke og vårt selskap. Kunder som deler vår visjon og ideer om hvordan vi kan bidra til bærekraftig sosial og miljømessig utvikling. De har også et ønske om å dele denne muligheten til at andre også kan gjøre noe bra for andre, for miljøet og for dem selv.

  Anbefalinger fra eksisterende kunder er sterk markedsføring for et selskap. Vi har laget et bonussystem for kunder som hjelper oss med å spre informasjon om det vi driver med og til å skaffe nye kunder. Du får en belønning i form av en donasjonspakke om du anbefaler 6 andre til å kjøpe en månedlig donasjonspakke, selv om du er en ambassadør eller ikke. Les mer om å anbefale Better Globe her »

  Du har muligheten til å bli en ambassadør hvis du vil jobbe profesjonelt med å få nye kunder til Better Globe. Du vil få en kompensasjon fra Better Globe for hvert tre du selger. Kontakt din ambassadør for mer informasjon eller les mer her »

 • Driver Better Globe veldedighet?

  Vi driver virksomheten vår med et mål om å utrydde fattigdom og korrupsjon. Vi tror at for å oppnå forbedringer i områder med stor fattigdom, er det behov for en langsiktig forretningsvirksomhet som ikke er avhengig av almisser. Vi tror også at det er bra at folk lærer seg å hjelpe seg selv til å forbedre sin egen livssituasjon, og at dette er den mest bærekraftige tilnærmingen på lang sikt.

  Ved siden av våre forretningsaktiviteter, utfører vi også noe veldedighet. Vi støtter bygging og drift av skoler, vannforsyning og mikrofinansaktiviteter.

  Vi er ikke en veldedig organisasjon, men på grunn av måten vi jobber på, gjør vi mye veldedig arbeid.

 • Hvor mye i en donasjonspakke går til veldedighet?

  En donasjonspakke koster €59. Av dette går €19 til veldedighet. De resterende €40 dekker kostnaden til de to trærne som blir dine, og som vil gi deg avkastning fra år 5 til 20.

  Den veldedige effekten som hver enkelt donasjonspakke gir, er som følger:

  To trær blir donert til en lokal organisasjon som vil få avkastningen.

  Bidrag tilsvarende 500 liter vann, vannutstyr eller boring av brønner.

  €1,50 går til bygging eller renovering av skoler i tilknytning til våre plantasjer.

  €1,50 går til mikrolån.

 • Kan €1,50 donert til skoler og mikrofinans egentlig utgjøre noen forskjell?

  Ja, det betyr virkelig en forskjell! Når du kjøper en donasjonspakke blir €1,50 reservert til å bygge eller renovere skole. Ytterligere €1,50 settes av til å finansiere mikrofinansbanker. Det betyr en stor forskjell at mange kjøper donasjonspakker regelmessig.

  Summen av alle €1,50 fra donasjonspakkene har allerede gitt nok penger til å renovere flere skoler. Jo donasjonspakker vi selger, jo flere barn vil få mulighet til å gå på skole. Pengene til mikrofinans har allerede gitt et stadig voksende antall mikrofinansprosjekter med flere tusen lånetakere hos flere mikrofinansbanker i området. Pengene som er lånt ut har gitt låntakerne bedre levevilkår. Når lånene blir betalt tilbake, kan de samme pengene lånes ut på nytt og hjelpe andre mennesker til å komme seg ut av ekstrem fattigdom.

 • Mikrolån ble kritisert i en episode av det svenske tv-programmet Uppdrag Graskning. Hvilket syn har dere på dette?

  Mikrolån er et verktøy som sammen med andre verktøy, kan bli brukt i kampen mot fattigdom. Dette verktøyet kan lages og brukes på mange ulike måter. Mikrolånene som Better Globe støtter, er basert på noen få nøkkelprinsipper. Vi tror at disse prinsippene er viktige for at verktøyet bidrar til å redusere fattigdom.

  Rentene må ikke være høyere enn at lånetakerne kan nedbetale lånene sine. Renten må ta i betrakting at lånene hjelper låntakerne til å permanent forbedre sin finansielle situasjon. Låntakeren må være i stand til å kunne betale renten uten å ødelegge for den planlagte bruken av pengene. Mikrolånene i tv-programmet hadde rentenivåer mellom 40 og 125 prosent. Slik vi ser det, vil disse rentenivåene virke motsatt av hensikten med dette verktøyet.

  Mikrolån blir aldri gitt for å dekke levekostnader eller annet forbruk. Hensikten med lånene er å muliggjøre en forandring med å hjelpe folk ut av fattigdom. Forbruk fører ikke til en bedre økonomi i fremtiden. Dette betyr at lån gitt til forbruk vil være en gjeldsfelle for låntakeren istedet for en mulighet til å hjelpe seg selv og sin familie.

  Mikrokredittvirksomheten er ikke for å tjene penger. Pengene som lånes ut er donert av våre kunder gjennom donasjonspakkene. Etter en tid har låntakeren betalt hele lånet tilbake. Pengene kan da lånes ut på nytt til en annen person. Ordningen økes kun i takt med pengene fra donasjonspakkene vi selger. Det er ingen eiere som krever å få noe utbytte. Målet med mikrofinans er å kunne låne ut penger, få pengene tilbakebetalt, dekke eventuelle mislighold for så å låne ut pengene på nytt. For å kunne klare dette er det nok med et rentenivå på ca 10 prosent pro anno.

  Vi kurser også låntakerne i økonomi slik at de kan få mest mulig ut av lånene sine.

  Siden mikrolånene vi støtter samsvarer med prinsippene nevnt ovenfor, skiller de seg markant ut fra de eksemplene som Uppdrag Granskning belyste. Mange av disse prosjektene fortjente kritikken som kom frem i programmet.

 • Hvilken rente tar Better Globe for mikrolån?

  Pengene som brukes til mikrolån blir donert av våre kunder gjennom donasjonspakkene de kjøper. Vi donerer pengene til lokale organisasjoner som starter og driver mikrofinansbanker. Dette betyr at det ikke er vi som låner ut pengene og mottar renter for lånene.

  For å drive virksomheten og være i stand til å låne ut penger, få pengene tilbake og dekke eventuelle mislighold, vil mikrolånrenten ligge på ca. 10 prosent p.a.

 • Tjener Better Globe penger på de fattige i Afrika?

  Vi tjener penger på skogbruk. Gjennom vårt virke er vi i stand til å tilby lokalbefolkningen lønnet arbeid med gode ansettelsesvilkår, god helsetjeneste og nødvendig opplæring for jobben de skal gjøre. I tillegg forbedrer vi forholdene deres ved å sikre vannforsyningen, bidra til skolene for barna deres og gir dem mikrolånmuligheter. Vår visjon er å utrydde fattigdom og korrupsjon. Vårt middel for å oppnå det, er skogbruk. På denne måten oppnår vi en vinn-vinn-vinn-situasjon. Svaret er derfor: nei, vi tjener ikke penger på de fattige i Afrika.

 • Hvilket synspunkt har dere på "landgrabbing"?

  Landgrabbing er en stor utfordring over hele verden. Den virker hardest på de fattigste landene og enkeltpersonene. Vi tar fullstendig avstand fra dette fenomenet. Dessverre er det veldig vanskelig for fattige mennesker med få ressurser å motstå finansielt sterke organisasjoner. Det er ikke uvanlig for multinasjonale selskaper å utnytte situasjonen ved å gjøre avtaler med regjeringer i fattige land, noe som fører til at landets innbyggere må overgi jorda si.

  Dette er en av mange grunner til at vår virksomhet er viktig. Gjennom en levende lokal handel, noe som også tiltrekker annen forretningsvirksomhet, blir individer og lokalsamfunn styrket til å komme ut av fattigdom. Risikoen for å komme i avhengighet minsker derfor. Vi hjelper også ved å ikke kjøpe opp jord, hverken til underpris eller vanlig pris. Videre skaffer vi arbeidsplasser, bidrar til skoler, vannforsyning og flere andre ting. Vi etablerer våre plantasjer i semi-ørkenen som er ansett å være ubrukelig, og hjelper bøndene å få mer ut av jorda si ved å tilby dyrking av trær på kontrakt.

  Vi behøver din hjelp for å få slutt på landgrabbing. Jo flere trær og donasjonspakker vi selger, jo mer kan vi utvide virksomheten vår, og på den måten støtte en større andel av befolkningen i de fattigste områdene i Afrika til å stå imot landgrabbing.

 • Har dere tatt grunnvannsnivået i betraktning når dere borer etter vann?

  Ja, dette spørsmålet blir også overvåket av NEMA (National Environment Management Authority), som må gi tillatelsre før vi kan bore etter vann.

  Boring etter vann har ikke vist seg å være så effektivt som ønsket. Vi bruker derfor ulike samlingsmetoder for å skaffe vann.

 • Hva om mine trær blir skadet av insekter eller brann?

  Vi tilbyr deg å kjøpe trær som du eier i 20 år. Av det totale antallet trær vi planter, eier hver kunde det antall vedkommende har kjøpt. Vi planter omtrent dobbelt så mange som det selges.

  Når du kjøper et te fra oss, eier du ikke et bestemt tre. Å eie et bestemt tre ville bety en okt risiko for deg som kunde. Risikoen kan være at det blir ødelagt av insekter eller av brann. Vi har flere strategier for å minimere risikoen for både deg som kunde og vår virksomhet.

  For å minimere risikoen for våre kunder
  • Vi planter minst dobbelt så mange trær som vi selger
  • Ingen kunder eier et spesifikt tre
  • Vi har omfattende erfaring med tresortene vi dyrker
  • Vi har plantasjer flere steder med lang avstand mellom
  • Trærne plantes slik at risiko for spredning av brann blir minst mulig

 • Hva skjer hvis det blir ekstrem tørke eller avlingssvikt?

  Vi har spesialisert oss på å utøve skogbruk som passer til det klimaet og terrenget plantasjene ligger. Vi kan denne type skogbruk og vi har opparbeidet oss masse erfaring. Mye kan selvsagt skje, men vi anser oss vel forberedt. Treslagene vi arbeider med, vokser naturlig i dette miljøet. Som et ytterligere tiltak har vi spredt våre plantasjer geografisk, slik at forstyrrelser kan begrenses.

 • Afrika er politisk ustabilt. Hva skjer dersom det blir en maktovertakelse?

  Vi etablerer oss kun i politisk stabile områder. Alt kan selvsagt rent hypotetisk skje. Afrika er generelt ikke mer ustabilt enn mange andre områder i verden. Vi etablerer oss i land som Kenya, Uganda og Tanzania som har vært stabile i lang tid. Flere land i utvikler seg nå i en mer stabil retning. Vårt mål er å bidra til en fortsatt positiv utvikling.

 • Hva skjer om prisen på tømmer faller?

  Hvis prisen på tømmer faller, vil vår fortjeneste avta. Dette er noe vi må ta hensyn til i våre kalkyler. Vi beregner regelmessig hvilken innvirkning fallende tømmerpriser vil ha på fortjenesten vår. Vi må også ta hensyn til kostnadene med å utvikle og drive virksomheten. Våre metoder har utviklet seg over tid, noe som vi har hatt nytte av så langt, slik at vi har kunne fortsette med å utvikle virksomheten. Dette er noe vi vil fortsette med å gjøre.

  Avtalene som allerede eksisterer m.t.p. trærnes, vil ikke bli påvirket av en prisreduksjon. Men selv om et eventuelt prisfall ikke vil påvirke avkastningen på trær som allerede er solgt, må vi kanskje endre størrelsen på avkastningen for trær solgt i fremtiden.

  Vi antar at det er lite sannsynlig at prisene på tømmer vil falle. Vi baserer dette på den ubalansen som det er i tilbud og etterspørsel for tiden. Det finnes ikke nok av denne ressursen. Sannsynligheten for at mangel på trevirke vil avta, anses som veldig liten, spesielt tatt i betrakting hvor mye skogarealet har minsket i de siste 60 år.

 • Hvordan ser pristrenden ut for tømmer/trevirke?

  Vi følger hele tiden med på ITTO markedsrapport og -analyser, selv om deres rapporter ikke omtaler Mukau som er den tresorten vi planter. Mukau er faktisk av høyere kvalitet enn amerikansk mahogni som de rapporterer om. og markedsanalysene er fordelaktige for oss. I følge ITTO var prisen (Export sawnwood prices) for "Kiln Dried Mahogany" 665 euro per kubikkmeter i slutten av 2009. I slutten av 2016 var prisen mer enn 1,000 euro per kubikkmeter, en økning på omtrent 50%.

  Vårt mahognitre som heter Mukau, har en signifikant bedre kvalitet enn "African mahogany". Et fullvoksent "African mahogany" gir omtrent 0.35 kubikkmeter tømmer som verdt 330 euros (2016), noe som godt og vel dekker de 170 euro som skal betales ut til eierne etter 20 år.

  I tillegg har vi ingen tro på at prisen på mahogni skal stå still i 20 år fremover, men hvis så, vil vi likevel ha mer enn nok til å dekke de løftene vi har gitt. Derfor anser vi markedsrisikoen for minimal.

 • Hva om Euro'en kollapser?

  Hvis euro'en kollapser, har dette svært liten innvirkning for treeierne siden avkastningen er avhengig av at vi selger våre produkter på verdensmarkedet, hvor du blir betalt i den valutaen som er mest levedyktig for øyeblikket. Dette betyr at vi, hvis situasjonen krever det, vil oppfylle våre forpliktelser i andre valutaer som dollar, pund sterling eller annen valuta.

 • Hvordan ser "tallene" ut for Better Globe?

  Det norske selskapet er underlagt norsk selskapslov, som betyr at du kan få en årsrapport hvert år. Du kan selv se etter på postene som finnes på Norsk Bedriftsregisterkontor ved å klikke her . Tallene er også tilgjengelige via norsk nettside proff.no som hjelper folk for å sjekke selskapets økonomi . Vårt firma registreringsnummer er 992593148.

 • Hva om Better Globe går konkurs?

  Som kunde i Better Globe har du allerede et dokument som viser at du eier et bestemt antall trær kjøpt i løpet av et bestemt år. Vår skogselskap Better Globe Forestry Ltd i Kenya har imidlertid på eget initiativ, sammen med en advokat, utarbeidet et brev som gjør at Better Globe's treeiere kan hevde sin eiendomsrett til trærne i det usannsynlige tilfelle at selskapet skulle gå konkurs. Et selskap uten gjeld har imidlertid liten risiko for konkurs, og vår policy er å ikke ha noen gjeld, og at våre eiendeler til enhver tid skal dekke våre forpliktelser.

 • Hvordan vet jeg at Better Globe gjør det de sier de skal gjøre?

  Det gjør du ikke, men vi har arrangert en rekke turer til Afrika for våre kunder siden 2008. Omtrent 20 kunder har deltatt på hver slik tur for å se hva vi gjør, hvordan vi gjør det, og å oppdage Afrika. Noen av kundene som har vært på turene kommer hjem og ønsker å vise bilder, videoer og fortelle alt om turen på ulike møter og seminarer. Du kan også bli med på neste kundetur som vi organiserer for å se og oppleve hva vi gjør, og for å danne din egen mening og erfaring. Der har du også mulighet til å få alle dine spørsmål besvart direkte av våre eksperter som arbeider i området.

 • Er trærne i Better Globe på noen måte forsikret?

  Vi har undersøkt muligheten for å forsikre trær. Det er mulig å forsikre trær, men de foreslåtte forsikringspremiene vi har blitt forelagt, er så høye at det ikke er kommersielt eller økonomisk lønnsomt å forsikre trærne. En forsikring vil også bare dekke kjøpesummen, som fortsatt ikke vil være nok for våre kunder.

  Vi jobber derfor aktivt for å redusere risikoen på en rekke måter. Vi har plantasjer spredt på forskjellige geografiske steder, vi jobber kontinuerlig for å forbedre kvaliteten på plantene vi planter, vi har gode marginer på alt vi gjør. Samtidig har vi en ambisjon i nær fremtid å plante to ganger så mange trær som er solgt for å sikre så langt som mulig at vi kan holde løftet vår - uansett hva som skjer med et enkelt tre.

 • Hva er risikoen? For eksempel med tømmerpriser, et fall av euro, selskapet går konkurs, en ansatts død, etc.

  Det er åpenbart at det er risiko, og vi jobber hardt for å redusere og minimere disse risikoene. Vi diskuterte tømmerprisen i et spørsmål ovenfor. Et fall av euroen ville få svært liten effekt fordi vi kan utbetale inntektene i en annen valuta, om nødvendig. Risikoen for et selskap uten gjeld går konkurs er liten, men det spiller ingen rolle fordi trærne eies av de som kjøpte dem. Se også svaret på spørsmålet nedenfor. Alle ansatte vil før eller senere pensjonere seg, forlate selskapet eller dø, men nye ansatte kan ansettes som i ethvert annet selskap.

 • Hva skjer om trærne blir stjålet fra plantasjene

  Så langt har ingen trær blitt stjålet fra plantasjene, så dette har ikke vært et problem. Vi har vakter døgnet rundt (hovedsakelig for beskyttelse mot dyr). Videre bor våre ansatte ved plantasjen og vil være de første til å oppdage et slikt forsøk. Folket rundt plantasjen er også godt klar over at det er i deres interesse å beskytte skogbruket og hva vår virksomhet gjør for lokalbefolkningen. Entreprenører vil også sørge for at ingen stjeler trærne for å beskytte sin egen andel av overskuddet. I tillegg har hver entreprenør sin egen agroforestry konsulent som kontrollerer trærne kontinuerlig. Better Globe Forestry er ansvarlig for tilbakebetaling for alle trærne våre kunder har kjøpt, stjålet eller ikke.

 • Må jeg sende en faktura for å få avkastningen min?

  Nei. Denne feilinformasjonen er dessverre spredt på nettet. Som kunde trenger du ikke å sende en faktura for å få ut pengene. Alt du trenger å gjøre er å logge inn på Better Globe-kontoen din, skriv inn bankkontodetaljer og be om en overføring. Bedre Globe tar et administrasjonsgebyr på mellom € 5 og € 10 som trengs for å dekke transaksjonskostnader, uavhengig av beløpet som overføres.

  Bare våre ambassadører må sende fakturaer for betaling av kommisjon, da utført arbeid beskattes annerledes enn avkastning i de fleste land.

Spar litt av pengene dine i trær og bidra til å redusere fattigdom

Vi inviterer deg til å gjøre en forskjell i Øst-Afrika og bidra til en bedre verden. Trærne dine vil bli administrert på en etisk, bærekraftig og langsiktig måte. Klikk på lenken til butikken vår og foreta et samfunnsansvarlig kjøp i dag. Hos oss er det lønnsomt å hjelpe andre.

Gjør en god gjerning, bidra til en bedre verden og tjen penger!