Arbeidet utført

Arbeidet utført

Treplanting i halvtørre områder i Kenya og Uganda

Better Globe Forestry Ltd. (BGF) etablerer og driver treplantasjer i tørre og halvtørre landområder (ASAL) i Øst-Afrika. Sammen med lokale bønder dyrkes forskjellige tresorter i jord som er vanskelig å kultivere. For partnerbønder er fordelene mange, som for eksempel: Bedre økonomisk sikkerhet, bedre jordsmonn, tilgang til teknisk assistanse og opplæring, mindre jorderosjon, støtte til barns skolegang og mer.

Gjennom sosialt entreprenørskap og bærekraftig utvikling hjelper BGF mennesker ut av fattigdom, både direkte og indirekte. Ved å drive treplantasjer og jobbe med partnerbønder økes sysselsettingen. Better Globe kunder som kjøper donasjonspakken hver måned hjelper også med å finansiere samfunnseide mikrofinansbanker og bygging og renovering av skoler.

Fordi denne innsatsen for å bekjempe fattigdom i Afrika er basert på bærekraftige forretningsprinsipper har alle involverte fordeler samtidig som miljøet ivaretas. Som kunde av Better Globe AS får du en betydelig økonomisk tilbakebetaling på alle trærne du kjøper, uansett om du kjøper dem enkeltvis eller gjennom donasjonspakken.

BGF tror virkelig på bærekraft og viktigheten av en langsiktig strategi. Det er ingen raske løsninger. Hvis du vil gjøre en reell forandring, må du legge et solid grunnlag og ha et langsiktig perspektiv på alt du gjør. Når du arbeider med dyrking av riktige tresorter for riktig miljø, kommer det langsiktige perspektivet nesten av seg selv. Den andre grunnleggende faktoren for BGFs virksomhet er bærekraft og omsorg for miljøet for å gjøre Afrika til et grønnere og sunnere kontinent. Som kunde av Better Globe AS bidrar alt du kjøper til en grønnere og mer bærekraftig fremtid, både for afrikanere og for resten av verden.

Mulandi Nzama er en BGF partnerbonde som dyrker Mukau trær på landet på sin gård
Mulandi Nzama er en BGF partnerbonde som dyrker Mukau trær på landet på sin gård

For at endring skal være varig må den være bærekraftig for alle parter. BGF tror på bærekraft for:

 • ansatte på plantasjene som får lønn som gjør det mulig for dem å hjelpe seg selv ut av fattigdom
 • miljøet og planeten, fordi treplanting redusere trusselen fra klimaendringer og ørkendannelse
 • barn som bor i lokalsamfunnene som får muligheten til å gå på skole fordi vi bidrar til å finansiere bygging og renovering av skoler gjennom vår partner Child Africa
 • mottakere av mikrolån fra de felleseide mikrofinans bankene BGF finansierer gjennom donasjonspakker som selges til Better Globe AS sine kunder
 • i landene der BGF opererer hvor selskapet betaler skatt og den økonomiske verdien som næringene tilfører befolkningen
 • samfunnene der de ansatte bor, der infrastruktur forbedres og det skapes muligheter for vekst og bedre levestandard
 • kundene til Better Globe AS som får økonomiske fordeler fra trærne og tilhørende forretningsutvikling, noe som gjør det økonomisk bærekraftig å støtte Better Globe AS

Fordi alle parter er vinnere, er BGF på en bærekraftig vei for å oppnå sin visjon om å bekjempe korrupsjon og å utrydde fattigdom, en familie om gangen. Det vil ta tid å nå mange nok familier til å utgjøre en betydelig forskjell. Allikevel har det BGF har oppnådd siden 2004 overgått forventningene på flere områder. Og med din hjelp kan BGF bevege seg raskere mot målet om et grønnere og sunnere Afrika med betydelig forbedrede levekår i noen av de mest sårbare samfunnene.

Utprøvde metoder gir resultater

Du kan bli overrasket over å få vite at ingenting av det BGF gjør er nytt. I 2004 mottok den kenyanske miljøaktivisten og senere miljøminister Wangari Maathai Nobelprisen for å plante trær. Noen år senere ble Muhammad Yunus, en bangladeshisk sosial gründer, tildelt Nobels fredspris for å skape konseptene rundt mikrokreditt og mikrofinansiering. Og utdanning er kjent for å være en av hovedveiene ut av fattigdom.

Imidlertid er det BGF gjør unikt i verden i dag. Siden oppstarten i 2004 har selskapet vært i stand til å kombinere alle disse viktige elementene i et bærekraftig og fungerende forretningskonsept som støtter alle involverte. Og gjennom crowdfunding-strategien som er skapt av oss i Better Globe AS, kan alle bidra til å bekjempe fattigdom i Afrika og bygge en grønnere fremtid på en lønnsomme måte.

Tre spirer som er klare til å plantes. Kiambere, Kenya 2017
Tre spirer som er klare til å plantes. Kiambere, Kenya 2017

Suksessfaktoren er hvordan BGF kombinerer de ulike strategiene for sosial påvirkning i en fungerende forretningsmodell. Kort sagt, hva BGF gjør ved hjelp av Better Globe As sine kunder som kjøper donasjonspakken, er å:

 • Hjelpe folk til å hjelpe seg selv – Selskapet tror på å lære folk å fiske i stedet for å gi dem fisk.
 • Treplanting – Ved å regenere tørre områder til grønne og produktive områder som forbedrer nærmiljøet, motvirker klimaendringer og erosjon, og som gir en forutsigbar økonomisk avkastning.
 • Finansiere samfunnseide mikrofinansbanker – Når de mottar et lån, blir låntakerne også medeiere i banken. For å sikre langsiktig suksess gis det kurs i finansiell kunnskap for å styrke økonomien i samfunnene ytterligere.
 • Tilgang til vann – Finansiering går til vannrelaterte prosjekter og partnerbønder får ofte opplæring i vannbruk og vannkonservering av agroskogbruk feltagenter.
 • Støtte til utdanning – Den beste måten å hjelpe folk til å forbedre situasjonen sin er gjennom utdanning. For hver solgte donasjonspakke går en del til å finansiere bygging og renovering av skoler.
 • Samarbeid – Ingen har noen gang oppnådd noe så omfattende alene. BGFs samarbeid og partnerskap er nøklene til deres og vår suksess.
 • Inntektsdeling – For å finansiere virksomheten trenger BGF din hjelp. Til gjengjeld får du en betydelig andel av fortjenesten fra de to produktene som selges av Better Globe AS, trær og donasjonspakker. Inntektene kommer fra skogbruk og dyrking av trær i tørre og halvtørre land. Moringa trær høstes for sine helsebringende egenskaper og inntekter genereres ved å selge økologiske naturprodukter. Og den lokale foredlingen av tropiske hardtrær til bærekraftige produkter av høy kvalitet som selges på det globale markedet er den siste fasen av selskapets inntektsgenererende aktiviteter.

Vår påvirkning

Både Better Globe AS og BGF sin visjon og langsiktige mål er å redusere fattigdom og korrupsjon i Afrika. Fattigdom og korrupsjon er de to viktigste begrensningene som holder Afrika tilbake fra å virkelig blomstre. Og med hjelp fra mennesker som deg, kan vi gjøre en varig forskjell for både afrikanske bondesamfunn i tørre områder og verden som helhet.

Philomena Wayua er en flittig arbeider ved BGFs plantasje i Kiambere. Kenya, 2017
Philomena Wayua er en flittig arbeider ved BGFs plantasje i Kiambere. Kenya, 2017

Siden BGF startet i 2004, har selskapet overkommet mange hindringer som er unike for det utfordrende arbeidsmiljøet som finnes i tørre og halvtørre landområder. Her er noen eksempler på hva som har blitt oppnådd med hjelp og støtte fra kundene til Better Globe AS verden over:

 • mer enn 3 360 000 (januar 2021) trær plantet på landområder som ingen trodde var egnet for skogbruk
 • betalte tilbake treeiere siden 2010, i tide og som planlagt
 • finansiert bygging av to skoler i Uganda bygget av vår partner Child Africa
 • finansierte renoveringer og støttet flere skoler i Kenya gjennom Child Africa
 • finansiert kjøpet av en ny skole i Kabale, Uganda, Child Afrikas første høyskole
 • i tillegg til fast ansatte, ansatt flere hundre sesongarbeidere i områder der det tidligere nesten ikke var jobbmuligheter
 • finansiert to mikrolån banker som har lånt ut penger til over 5000 familier som ble medeiere
 • startet et partnerskap med tusenvis av bønder som mottar store fordeler ved å plante trær på sine landområder

Les mer om vår påvirkning her →

Spar litt av pengene dine i trær og bidra til å redusere fattigdom

Vi inviterer deg til å gjøre en forskjell i Øst-Afrika og bidra til en bedre verden. Trærne dine vil bli administrert på en etisk, bærekraftig og langsiktig måte. Klikk på lenken til butikken vår og foreta et samfunnsansvarlig kjøp i dag. Hos oss er det lønnsomt å hjelpe andre.

Gjør en god gjerning, bidra til en bedre verden og tjen penger!