Hvordan vi arbeider

Hvordan vi arbeider

Vi planter trær i semi-ørkenen i Kenya og Uganda

Vi etablerer og driver treplantasjer i semi-ørkenen i øst-Afrika. Sammen med lokale bønder planter vi ulike treslag på lite dyrkbar mark. På en bærekraftig måte hjelper vi, både direkte og indirekte, mennesker ut av fattigdom. Antall arbeidsplasser øker, og mikrolån samt utdanning tilbys. Samtidig gjør vi noe som er bra for miljøet og for vår planet. Dessuten gir vi våre kunder en god avkastning.

Vi tror genuint på langsiktighet og holdbarhet. Vi tror ikke at det finnes noen quick-fixes. Vil man gjøre en forandring på ordentlig, behøver man legge en stabil grunn og ha et riktig langt perspektiv. Arbeider man med å plante trær kommer det langsiktige perspektivet nesten av seg selv. Bærekraft er den andre faktoren som virkelig er grunnleggende i vår virksomhet.

Mulandi Nzama, en av Better Globes partnerbönder som planterar Mukau-träd på sin mark.
Mulandi Nzama, en av Better Globes partnerbønder som planter Mukau på sin egen jord.

For at en forandring skal vare over tid og være langsiktig, behøver den være holdbar for alle parter. Vi tror på bærekraft for:

 • våre medarbeidere på plantasjene som får lønn for å kunne løfte seg ut av fattigdom
 • vårt miljø og vår planet ettersom treplantingen reduserer klimatrusselen og ørkenspredningen
 • barna som får mulighet til skolegang takket være at vi bygger og renoverer skoler
 • de som får mikrolån fra bankene vi finansierer
 • landene der vi opererer som får ta del i skatter og den økonomiske verdiøkningen
 • samfunnene der våre medarbeidere bor som får infrastruktur og mulighet til å vokse
 • våre kunder her i Norge som får ta del av den gevinsten som trærne og virksomheten gir
 • våre medarbeidere her i Norge som arbeider utrettelig med å spre vårt budskap

Ved at alle parter er vinnere vil vi lykkes med vår visjon med å utrydde fattigdom og korrupsjon. Det kommer ikke til å skje over natten. Det vi har fått til hittil siden 2006 langt overstiger våre forventninger. Alt peker mot at vi gjør det helt riktig.

Velprøvde metoder gir resultater

Egentlig er ingenting av det vi gjør nytt. Planting av trær fikk den kenyanske miljøaktivisten og senere miljøministeren Wangari Maathai nobelprisen for allerede i 2004. Et par år senere fikk Muhammad Yunus nobelprisen for mikrolån. At utdannelse er en av de viktigste veiene ut av fattigdom er heller ikke noe ukjent. Det som vi derimot er ganske alene om i verden, er å sette sammen alle disse faktorene til en fungerende virksomhet med mange vinnere.

Stiklinger klare til å plantes ut Kiambere, Kenya 2017

Framgangsfaktoren er hvordan vi kombinerer de ulike delen til en helhet. Dette er hva vi i korthet gjør:

 • Hjelp til selvhjelp – vi tror på å lære mennesker å fiske i stedet for å gi dem fisk.
 • Treplanting – har flere ganger bevist å være en bra måte til å forbedre nærmiljøet, minske klimatrusselen og erosjonen samt gi en stabil avkastning. At vi gjør det på jord som anses å være verdiløs gir en stor tilleggsverdi.
 • Mikrolån – I 2006 fikk Muhammed Yunus nobelprisen for å ha vist at mikrolån er en effektiv måte å løfte mennesker ut av fattigdom på.
 • Vann – er en nødvendig ressurs som det ikke finnes tilstrekkelig av i store deler av Afrika. En effektiv bruk av vann er nødvendig.
 • Utdannelse – den beste måten å hjelpe mennesker til å endre sin situasjon, er ved å få utdannelse.
 • Samarbeid – ingen har noen gang fått til noe stort på egenhånd. Vårt samarbeid er en nøkkel til fremgang.
 • Deling av fortjeneste – for at vi skal kunne finansiere virksomheten, behøver vi din hjelp, men du må kunne tjene på det også, derfor deler vi på fortjenesten.

Klikk på de ulike linkene ovenfor (eller bruk menyen øverst) for å lese mer om hvordan vi arbeider med disse områdene.

Vår påvirkning

Vår visjon og vårt langsiktige mål er å utrydde fattigdom og korrupsjon i Afrika. Det er nemlig de to største bremseklossene til at Afrika virkelig skal blomstre.

Philomena Wayua, arbetare på Better Globes plantage i Kiambere, Kenya, 2017
Philomena Wayua arbeider på Better Globes plantasje i Kiambere, Kenya, 2017

Siden vi startet virksomheten i 2006 har vi faktisk lyktes med mer enn vi trodde skulle være mulig. Nedenfor følger noen eksempler på det vi er mest stolte over. Vi har:

 • solgt og plantet nærmere 2 000 000 trær på jord som ingen trodde kunne brukes til skogbruk
 • betalt ut avkastning til våre tre-eiere siden 2010 i h.h.t. planen
 • bidratt til bygging av to skoler i Uganda
 • finansiert renovering av flere skoler i Kenya.
 • finansiert kjøpet av en ny skole i Kabale, Uganda.
 • Mer enn 150 heltidsansatte og flere hundre sesongarbeidere i områder der det aldri tidligere har vært arbeidsplasser
 • finansiert tre mikrolån-banker som har lånt ut penger til over 4 500 familier
 • startet samarbeid med flere tusen bønder som får store fordeler av å øke sin virksomhet med tredyrking

Les mer om vår påvirkning her →

Begynn å spare i trær eller reserver en plass på et webinar

Hvis du også ønsker å delta og gjøre en god gjerning, bidra til en bedre verden og håndtere din sparing på en etisk, bæredyktig og langsiktig måte, så bruk linken nedenfor.

Du er velkommen til å lese mer her på hjemmesiden, hvis du har andre spørsmål. Vi har en FAQ-side med de 50 oftest stilte spørsmål, og du kan naturligvis kontakte oss på support@betterglobe.com.

VÅRE PRODUKTER

Individuelle trær
€20

 • Estimert avkastning €208,25
 • Reduser ørkenspredning
 • Nøytraliser 500 kg CO2
 • Skap arbeidsplasser

Donasjonspakken
€59

 • Estimert avkastning €416,50
 • Doner trær og vann
 • Styrk den lokale økonomien
 • Nøytraliser 2000 kg CO2
 • Bidra til barns skolegang
 • Støtt kvinner
Lennart Göthe
Stockholm, Sverige

Jeg har kjøpt trær fra Better Globe siden 2006. Jeg har besøkt plantasjene og i 2008 innså jeg at det er «på riktig». Siden da har jeg kjøpt tusentalls trær til meg selv og min familie. I dag får både jeg og min familie en betydelig avkastning hvert år.

Partners

Kontakt oss

Hvis du har noen spørsmål eller refleksjoner, nøl ikke med å kontakte oss på support@betterglobe.com

Treplanting reduserer klimatrusselen

Det er ikke noe nytt at trær bidrar til å redusere klimatrusselen. It is no news that trees contribute to reducing the climate threat. Allerede i IPCC- rapporten fra 2018 konstateres det at 1 milliard hektar mer med skog ville være nødvendig. 1 milliard hektar tilsvarer 2 milliarder fotballbaner med skog, eller et område påLes mer…