Ettersom virksomheten vil øke i Uganda i løpet av året, oppsto behovet for nye kontorlokaler for hovedkontoret i Uganda. De skandinaviske gjestene fikk være med og ta de første spadetakene.

Tomten där det nya kontoret ska byggas.

Tomta der det nye kontoret skal bygges.

Grundstenen för det nya kontoret läggs.

Grunnsteinen for det nye kontoret legges ned av Einar Formo (til venstre) og Johan Gustafsson.

Skyltar utanför nuvarande kontor

Skilt utenfor nåværende kontor

Julie vid sitt skrivbord

Julie Solberg ved sitt skrivebord

Rino visar hur Child Africas, Better Globes och tidningarnas (Bingwa och Miti) nya gemensamma kontor ska se ut.

Rino Solberg viser hvordan Child Africas, Better Globes og tidsskriftenes (Bingwa och Miti) nye felles kontor skal se ut.


Spar litt av pengene dine i trær og bidra til å redusere fattigdom

Vi inviterer deg til å gjøre en forskjell i Øst-Afrika og bidra til en bedre verden. Trærne dine vil bli administrert på en etisk, bærekraftig og langsiktig måte. Klikk på lenken til butikken vår og foreta et samfunnsansvarlig kjøp i dag. Hos oss er det lønnsomt å hjelpe andre.

Legg igjen en kommentar

Ingen kommentar