Ettersom virksomheten vil øke i Uganda i løpet av året, oppsto behovet for nye kontorlokaler for hovedkontoret i Uganda. De skandinaviske gjestene fikk være med og ta de første spadetakene.

Tomten där det nya kontoret ska byggas.

Tomta der det nye kontoret skal bygges.

Grundstenen för det nya kontoret läggs.

Grunnsteinen for det nye kontoret legges ned av Einar Formo (til venstre) og Johan Gustafsson.

Skyltar utanför nuvarande kontor

Skilt utenfor nåværende kontor

Julie vid sitt skrivbord

Julie Solberg ved sitt skrivebord

Rino visar hur Child Africas, Better Globes och tidningarnas (Bingwa och Miti) nya gemensamma kontor ska se ut.

Rino Solberg viser hvordan Child Africas, Better Globes og tidsskriftenes (Bingwa och Miti) nye felles kontor skal se ut.


Begynn å spare i trær eller reserver en plass på et webinar

Hvis du også ønsker å delta og gjøre en god gjerning, bidra til en bedre verden og håndtere din sparing på en etisk, bæredyktig og langsiktig måte, så bruk linken nedenfor.

Du er velkommen til å lese mer her på hjemmesiden, hvis du har andre spørsmål. Vi har en FAQ-side med de 50 oftest stilte spørsmål, og du kan naturligvis kontakte oss på support@betterglobe.com.

Legg inn en kommentar

Ingen kommentar