i løpet av de siste årene har vi bidratt til mange gjennombrudd i den storskalige og kommersielle dyrkingen av Mukau i semi-ørkenen. I alle år har vi formidlet den kunnskap og erfaring vi har oppnådd, blant annet til den kenyanske skogsadministrasjonen. De har nå gjort mye av den kunnskapen tilgjengelig i en brosjyre for bønder som driver i disse tørre områdene.

I mars 2018 slapp Kenya Forestservice («kenyanske skogsadminsatrasjonen») brosjyren «Guidelines to Growing Melia volkensii in the Dryland Areas of Kenya» . Det er en instruksjon, evaluering og en samling av «best-practice»-tips for en bonde som vil begynne å dyrke Mukau på jorda si i semi-ørkenen i Kenya.

Guidelines to Growing Melia volkensii in the Dryland Areas of Kenya
Broschyren från Kenya Forestservice, mars 2018

Brosjyren inneholder detaljerte instruksjoner som bygger på vår og andres erfaringer med å dyrke disse trærne i semi-ørkenen. De er til og med litt mer optimistiske og påpeker at man kan avvirke etter 10-18 år, der vi har tatt høyde for 20 år.

Også vår skogsmanager Jan Vandenabeele – som har vært den drivende kraften bak kommersialisering av Mukau – roses i brosjyren for sine bidrag. Også Better Globe nevnes under Better Globe Forestry flere ganger. Blant annet skriver man mye om den utfordringen som vi har hatt de siste årene – nemlig prosessen med drive frem plantene

Initial attempts to promote planting of Melia on-farm were constrained by propagation challenges. However, with breakthroughs in breaking of its seed dormancy, development of technologies for raising seedlings and tree establishment, and promising Melia enterprises, the species is increasingly being adopted as a plantation species in semi-arid areas of Kenya.

Nettopp med fremdyrking av planter har vi løst de siste årene og nå vil vi effektivisere denne prosessen enda mer. Selv om vi ikke tror at du har en ambisjon om å bli en Mukau-bonde i den kenyanske semi-ørkenen, håper vi at du setter pris på denne brosjyren.


Legg igjen en kommentar

Ingen kommentar