Vi begynte vår virksomhet i Kenya 2006, deretter ekspanderte vi forsiktig til Uganda. Arbeidet i disse to landene har vokst kraftig gjennom årene, og har gjort forskjell for mange mennesker og landskap. Better Globe Forestry utvikles stadig, og nå også til et annet land i østre Afrika. I slutten av mars besøkte Jan Vandenabeele, vår skogmester, Tanzania for å undersøke forutsetningene for planting også der.

Hensikten med besøket var å skaffe kunnskap om det tanzanianske skoglandskapet og deres aktører, kontakte og velge personer og institusjoner i tre ulike kategorier (staten, den akademiske verden, den private sektor) til å være medlemmer i den framtide redaksjonskomitéen for Tanzania, og eventuelt velge, eller initiere prosessen, med å velge en potensiell representant for Tanzania.

Möte med företrädare i Tanzania. Skogsmästare Jan Vandenabeele är den andra personen från vänster.

Møte med representanter i Tanzania. Skogmester Jan Vandenabeele er nummer to fra venstre.

Mottakelsen var veldig bra overalt, fra dag en i Mafinga til Morogoro til Dar es Salaam. Under besøket hadde vi privilegiet å besøke messen Southern Highlands Forestry & Wood Industries Trade Fair i Mafinga, som ble organisert av The Private Forestry Program. Dette var den første i sitt slag, og veldig interessant. Hele skogbruksektoren var representert, og også kommersielle aktører (tre firmaer som selger sagbruk, ett som selger ovner, ulike treprodukter, presentasjoner av firmaer som planter trær, etc.).

Dette var en veldig god anledning for nettverking. Vi fikk kontakt med de fleste av de viktige interessentene innen den tanzanianske skogbruksbransjen, med noen unntak som bl.a. Green Resources and Form International. Miti og dets funksjon ble forklart for de vi møtte, og også bakgrunnsinformasjon om Better Globe Forestry.

Motsvarigheten till Skogsvårdsstyrelsen i Tanzania

Motstykket til Statskog i Tanzania

I Tanzania finnes potensielle steder for å plante melia volkensii (Mukau), i områdene Dodoma, Shingida og Tabora (et område med halvørken med en gjennomsnittlig årlig nedbør på 400-800 mm, som ligger 1100 m.o.h). Informasjon fra noen eksperter indikerer at melia azedarach (Zedrak) vil vokse seg høyt i Ifakara-området.

I løpet av besøket møttes aktører innen skogbruket, inklusive de som deltok i Tanzanian Tree Growers Association Union, Tanzania Forestry Service og World Wildlife Fund. Alle støttet intervensjonene som Better Globe Forestry har gjort innen skogbruk i Tanzania. Nå er veien fremover åpen. Tanzania, her kommer vi!

Artikelen er oversatt fra www.betterglobemedia.com.


Legg igjen en kommentar

Ingen kommentar