Risiko

Risiko

Å kjøpe trær innebærer å ta en risiko

Å kjøpe trær innebærer en risiko og vi kan dessverre ikke garantere en avkastning. Det vi kan garantere, er at vi gjør alt i vår makt for å holde alle løftene våre og inngåtte avtaler fremover, på samme måte som vi har holdt dem siden starten i 2006 til i dag. Vi arbeider aktivt med å både observere, minimere og eliminere de ulike risikoer som finnes.

Når du som kunde kjøper våre trær, tar du en risiko. Risikoen er at du taper en del av, eller hele, din innsatte kapital. Trærne er dessuten ikke likvide, hvilket innebærer at dine penger er låst i 20 års-perioden. Risikoen kan klassifiseres på ulike måter. Den risiko vi ser, ut fra ulike kategorier, er følgende:

Risiko knyttet til skogbruk og den operative virksomheten

Disse risikoene inkluderer alt som har med våre plantasjer og vår produksjon å gjøre. Det kan handle om tørke, insektangrep eller branner på plantasjene. Disse risikoene er de vi er minst urolige for da de stort sett kan både minimeres og elimineres.

Hvordan vi arbeider med mange av disse risikoene kan du også lese om i «Vanlige spørsmål«. Denne type risiko berører alle skogselskaper, og er en del av de ordinære oppgavene vi håndterer.

Risiko forbundet med virksomhet i Afrika

Å drive virksomhet i Afrika er naturligvis forbundet med en større risiko enn om vi f.eks. hadde drevet virksomheten i Skandinavia. De trærne vi planter kan imidlertid ikke dyrkes på våre breddgrader. Vi har for tiden virksomhet i Kenya og Uganda, noen av de mest stabile demokratiene i Afrika.

Vi har lang erfaring med å drive virksomhet i disse landene, og vi skulle ikke ha gjort det om vi ikke anså at risikoen var fullt håndterlig. Det bildet som mange ganger vises i f.eks. utenlandske medier stemmer ikke alltid overens med den opplevelsen vi som befinner oss her har.

Risiko knyttet til vårt selskap

Naturligvis må du som potensiell kunde gjøre din egen vurdering av hvordan du bedømmer risikoen med oss som selskap og leverandør. Vi anser at tillit er alt i forretninger og derfor er vi veldig opptatt av å holde våre løfter. Vi forsøker å være så åpne og transparente som vi bare kan, f.eks. ved å arrangere kundereiser i prinsippet hvert år. Om du opplever at du savner informasjon eller har et spørsmål – send mail til vår kundetjeneste.

Vi har til dags dato betalt ut alle de pengene som våre kunder har hatt krav på og vi har gjort det vi har sagt at vi skal gjøre selv om veien ikke alltid har vært spikret.

Alle prøvelser og fremganger har gjort at vi nå kjenner oss mer stabile og trygge enn noen gang tidligere. Vi har levert fantastiske resultater og viser at vår forretningsidé holder, bidrar med stor nytte og er kommersielt levedyktig.

Viktig å vite

Det finnes også andre risikoer som kan påvirke trærne dine. I korthet kan vi gi samme anbefalinger som de fleste andre gir:

 • Du er ikke garantert noen penger
 • Du kan i verste fall tape alle pengene du har kjøpt trær for
 • Du bør ikke kjøpe trær for penger du ikke har råd å tape. og du bør dermed ikke «legge alle egg i samme kurv»
 • Det beste du kan gjøre er å kjøpe trær regelmessig og over en lengre tidshorisont. Da vil du lære deg å kjenne oss, trærne og virksomheten
 • Pengene som du kjøper trær for er låst etter angreperioden på 14 dager. Deretter vil trærne bli kjøpt tilbake i henhold til avtalen mellom deg og Better Globe
 • Noen av våre kunder sammenligner oss med en alternativ, uregulert og unotert investering med høy risiko og begrenset transparens.
 • For å gi en sammenligning er risikoen større en f.eks. med aksjer

Vi anbefaler også at du leser våre «vanlige spørsmål og svar» der mange av de vanligste spørsmålene besvares.

Begynn å spare i trær eller reserver en plass på et webinar

Hvis du også ønsker å delta og gjøre en god gjerning, bidra til en bedre verden og håndtere din sparing på en etisk, bæredyktig og langsiktig måte, så bruk linken nedenfor.

Du er velkommen til å lese mer her på hjemmesiden, hvis du har andre spørsmål. Vi har en FAQ-side med de 50 oftest stilte spørsmål, og du kan naturligvis kontakte oss på support@betterglobe.com.

VÅRE PRODUKTER

Individuelle trær
€20

 • Estimert avkastning €208,25
 • Reduser ørkenspredning
 • Nøytraliser 500 kg CO2
 • Skap arbeidsplasser

Donasjonspakken
€59

 • Estimert avkastning €416,50
 • Doner trær og vann
 • Styrk den lokale økonomien
 • Nøytraliser 2000 kg CO2
 • Bidra til barns skolegang
 • Støtt kvinner

Jeg ble kunde i Better Globe i 2006. Tanken på å få en økonomisk avkastning fra trær som kunne redusere ekstrem fattigdom i Afrika samtidig som det skapte en grønnere fremtid for oss alle, hadde en veldig stor appell hos meg. Etter å ha reist ned i 2011 for å se på arbeidet som hadde blitt gjort i underpriviligerte jordbrukssamfunn i Kenya og utdanning av barn i Uganda, ble jeg overbevist om at Better Globe er et av de grønneste og mest sosialt ansvarlige selskapene i verden. Så for meg er det et privilegium å fortsette med å bidra til arbeidet og følge med på de utrolige resultatene vi skaper sammen. Å bli involvert i Better Globe er en av de beste beslutningene jeg noen gang har tatt.

Partners

Kontakt oss

Hvis du har noen spørsmål eller refleksjoner, nøl ikke med å kontakte oss på support@betterglobe.com

Treplanting reduserer klimatrusselen

Det er ikke noe nytt at trær bidrar til å redusere klimatrusselen. It is no news that trees contribute to reducing the climate threat. Allerede i IPCC- rapporten fra 2018 konstateres det at 1 milliard hektar mer med skog ville være nødvendig. 1 milliard hektar tilsvarer 2 milliarder fotballbaner med skog, eller et område påLes mer…