Better Globe Forestry Ltd.

Better Globe Forestry Ltd.

BGF er skogbruksselskapet i Kenya og Uganda som forvalter trærne dine

Som de fleste større selskaper, fungerer BGF som en gruppe selskaper, hvor hvert selskap fokuserer på et annet aspekt av driften. Better Globe Group består av en rekke selskaper i ulike sektorer, alle rettet mot et felles mål om å redusere ekstrem fattigdom i Øst-Afrikas tørre og halvtørre områder gjennom massiv treplanting.

BGF er en kenyansk sosial virksomhet i skogbrukssektoren, privateid av grunnleggerne som også jobber for selskapet. BGF er kontraktspart i alle partnerskap i Kenya og Uganda. BGF er også den lokale agenten som planter og tar vare på trærne du kjøper som kunde i Better Globe AS, og som skal gjennomføre tilbakekjøpene under tilbakekjøpsavtalen for trærne du eier.

BGF driver plantasjene og trener og støtter partnerbøndene som planter trær i et agroskogbruk system med støtte fra Better Globe kundene som kjøper donasjonspakken. BGF arrangerer også turer for Better Globe AS sine kunder og ambassadører fra hele verden som ønsker å besøke selskapet i Kenya og Uganda.

Godt forankret i det kenyanske næringslivet

BGF har et fremragende rykte i Kenya og Uganda. Selskapet samarbeider med mange andre organisasjoner og har god kontakt med beslutningstakere på tvers av det politiske spekteret.

I motsetning til mange andre skogsselskaper, jobber BGF «nedenfra og opp». De gjør det ved å forankre alle prosjekter og beslutninger på lokalt nivå og deretter jobbe seg oppover i beslutningsprosessen. Denne strategien med å starte på lokalt nivå er en tidkrevende måte å jobbe på. Men til gjengjeld får BGF viktig lokal støtte for alle virksomhetene sine og reduserer korrupsjonsproblemer til et minimum. Det betyr også at BGF naturlig unngår såkalt «land grabbing» og alle problemene det kan føre til, for både BGF og lokalsamfunnet.

Den norske ambassadøren til Kenya, Kenyas visepresident, og grunnlegger av Better Globe Group, Rino Solberg. Juli 2008
Den norske ambassadøren til Kenya, Kenyas visepresident, og grunnlegger av Better Globe Group, Rino Solberg. Juli 2008

Noen av BGFs høydepunkter

2004 Det ble utført en undersøkelse for å se om det var mulig å finne et tre som oppfyller alle krav til kvalitet, veksthastighet og avling. Undersøkelsen førte til at BGF oppdaget at Mukau treet ga de aller beste forutsetningene for å kunne starte med å redusere ekstrem fattigdom i Øst-Afrikas tørre områder.

2006 BGFs pilotprosjekt begynner med tilgang til 5000 hektar land ved Kiambere demningen ved elven Tana. Landet tilhører Tana and Athi Rivers Development Authority (TARDA). Området hadde en arbeidsledighet på mer enn 65 prosent, og folket i området ble ansett å være de fattigste blant områdene som ble evaluert.

2008 BGF signerte et «Memorandum of Understanding» med Sosoma Ranching Cooperative Society (SRS) for å plante 60 705 hektar trær i industriell skala. De lokale myndighetene godkjente også dokumentet. Prosjektet lever fortsatt, selv om det har blitt forsinket på grunn av ulike juridiske og tekniske grunner.

Produksjon av Mukau tre spirer i Nyongoro, 2012
Produksjon av Mukau tre spirer i Nyongoro, 2012

2012 BGF signerte et partnerskap med Wity-Nyongoro Ranching Society, der 21 500 hektar land blir leid ut for planting, for det meste til Mukau planting.

2015 BGF startet et prosjekt for å hjelpe bønder med å plante Mukau trær på landet sitt i samsvar med en BGF utviklet agroskogbruk and agroecology modell som kombinerer forskjellige avlinger for best resultat. BGF agroskogbruk feltagenter trener partnerne og gir dem tre spirer. Og selskapet forplikter seg til å kjøpe trærne ti prosent over markedsverdien når det er tid for hogst.

I 2015 ble BGF også tildelt «Kenya Tax Payer Award» fra Kenya Revenue Authority. Og BGF utdyper samarbeidet med KenGen og deres grunnlag rundt «Green Initiative Challenge«, et 10-årig prosjekt som tar sikte på å plante over 500 hektar skog som lokale skoler og organisasjoner kan ha glede av. Omtrent 1000 skoler i noen av Kenyas tørreste fylker vil være inkludert innen år 2025.

Donerte trær tillater studenter og ansatte å plante og forvalte trærne. På denne måten blir de treplanting ambassadører og lærer viktigheten av trær og verdien av å plante og bevare dem. Skolene blir også belønnet for overlevelse raten til tre spirene gjennom insentiver som stipend, pengepremier og utflukter.

Bruno Pescheux, administrerende direktør i Bamburi Cement, Albert Mugo, administrerende direktør i KenGen Foundation, og BGFs administrerende direktør Jean-Paul Deprins signerer Green Initiative Challenge-avtalen 24. juni 2015.

2017 BGF har plantet mer enn 1 000 000 trær på noen få tusen hektar land i halvtørre områder.

2018 BGF plantet omtrent 1.000.000 trær sammen med partnerbønder i Nord-Uganda.

2019 BGF plantet 690 000 trær i Uganda og Kenya.

2020 BGF er nå på vei til å plante totalt 1 000 000 trær i Kenya og Uganda til tross for den pågående pandemien. Resultatene vil være tilgjengelige neste år og de siste offisielle antallet kan ses på introduksjons siden vår.

Magasinet «Miti»

BGF gir også ut «Miti Magazine» («miti» betyr «trær» på swahili). Industrimagasinet handler om kommersiell treplanting i Øst-Afrika, med vekt på tørre og halvtørre områder. Miti Magazine brukes som et referansemateriale om skogindustrien og av forskere, bønder og studenter.

Ved kontinuerlig å dele ekspertkunnskap fra eksperter på skogbruk og agroskogbruk, sammen med erfaringene BGF tilegner seg i feltet, kan selskapet dele sine resultater og støtte alle med essensiell kunnskap som kan forbedre både gjenoppretting av forringede landområder og avkastningen fra treplanting og skogbruk. Samtidig får BGF en naturlig erfaringsutveksling med mange forskjellige bransjeaktører og et stadig mer omfattende kontaktnett innen skogbruk og agroskogbruk i Øst-Afrika.

Hvis du vil lese mer om Better Globe Group og deres selskaper, anbefaler vi å besøke deres nettstedet.

Spar litt av pengene dine i trær og bidra til å redusere fattigdom

Vi inviterer deg til å gjøre en forskjell i Øst-Afrika og bidra til en bedre verden. Trærne dine vil bli administrert på en etisk, bærekraftig og langsiktig måte. Klikk på lenken til butikken vår og foreta et samfunnsansvarlig kjøp i dag. Hos oss er det lønnsomt å hjelpe andre.

Gjør en god gjerning, bidra til en bedre verden og tjen penger!