Better Globe Forestry Ltd.

Better Globe Forestry Ltd.

Skogselskapet lokalt i Kenya og Uganda steller trærne

Akkurat som de fleste større bedrifter arbeider vi i form av en bedriftsgruppe der ulike foretak fokuserer på ulike oppgaver.

Better Globe Forestry Ltd. er et kenyansk privateid firma som eies av grunnleggerne og som også arbeider i selskapet. Det er Better Globe Forestry Ltd. som er avtalepart med alle samarbeidspartnere lokalt i Kenya og Uganda. Det er også vi som planter og tar hånd om trærne du som kunde kjøper og som vil gjennomføre tilbakekjøpene i h.h.t. tilbakekjøpsavtalen av de trærne du eier.

De forvalter og driver plantasjene og utdanner og støtter partner-bøndene som planter trær i samarbeid med oss. Vi arrangerer reiser for kunder og ambassadører fra hele verden som vil komme og besøke virksomhetene våre i Kenya og Uganda.

Godt forankret i det kenyanske næringslivet

Better Globe Forestry Ltd. har et veldig godt rykte i Kenya og Uganda. De har godt samarbeid med andre organisasjoner og god kontakt med politiske beslutningstakere på hele den politiske skalaen. Til forskjell fra mange andre skogselskap arbeider de ”bottom-up”, det vil si at vi forankrer alle prosjekt og beslutninger på lokalt nivå for deretter å arbeide seg oppover.

Denne måten å arbeide på er tidkrevende, men til gjengjeld får vi viktig lokal støtte for alle våre virksomheter og minimalt med korrupsjonsproblemer. Det betyr også at vi på en naturlig måte unngår det som kalles ”land-grabbing” med alle de problemene dette kan føre til både for oss som foretak og for lokalbefolkningen.

The Norwegian ambassador to Kenya, Kenya's vice president and founder of Better Globe Rino Solberg. July 2008
Den norske ambassadøren til Kenya, Kenyas visepresident og grunnlegger av Better Globe Rino Solberg. Juli 2008

Better Globe Foundation

År 2016 startet vi stiftelsen Better Globe Foundation for tydeligere å skille veldedighetsdelen i virksomheten vår fra den kommersielle. Når du kjøper en donasjonspakke kommer donasjonsdelen på stiftelsens konto, og administreres derfra slik at hver krone går dit den skal; til donerte trær, skoler, vanntilgang og mikrolånvirksomhet. Better Globe Foundation samarbeider også med bl.a. KenGen og Bamburi i ”The Schools Green Initiative Challenge” der treplanter doneres til skoler og der elever og personale får plante og stelle plantene, og dermed blir gjenplantnings-ambassadører og lærer seg å forstå betydningen av trær og verdien i å plante og bevare disse.

Tidsskriftet «Miti»

Vi gir også ut tidsskriftet ”Miti” (trær på swahili) som er et bransjetidsskrift om kommersiell treplanting i Øst-Afrika. Tidsskriftet benyttes som referansemateriale innenfor skogsindustrien og av forskere, bønder og studenter. Gjennom at vi hele tiden deler videre den ekspert-kunnskap og de erfaringer vi gjør, kan vi raskere utgjøre en enda større forskjell, samtidig som vi får et naturlig kunnskapsutbytte med mange ulike aktører i bransjen og et enda bredere kontaktnett.

Her kan du se de ulike utgavene av Miti

Om du vil lese mer om Better Globe Forestry, anbefaler vi den kenyanske hjemmesiden:

Begynn å spare i trær eller reserver en plass på et webinar

Hvis du også ønsker å delta og gjøre en god gjerning, bidra til en bedre verden og håndtere din sparing på en etisk, bæredyktig og langsiktig måte, så bruk linken nedenfor.

Du er velkommen til å lese mer her på hjemmesiden, hvis du har andre spørsmål. Vi har en FAQ-side med de 50 oftest stilte spørsmål, og du kan naturligvis kontakte oss på support@betterglobe.com.

VÅRE PRODUKTER

Individuelle trær
€20

  • Estimert avkastning €208,25
  • Reduser ørkenspredning
  • Nøytraliser 500 kg CO2
  • Skap arbeidsplasser

Donasjonspakken
€59

  • Estimert avkastning €416,50
  • Doner trær og vann
  • Styrk den lokale økonomien
  • Nøytraliser 2000 kg CO2
  • Bidra til barns skolegang
  • Støtt kvinner
Martin Pedersen
Lund, Sverige

For meg er Better Globe akkurat den type spareform jeg så lenge har lett etter. Jeg kan la mine sparepenger gjøre noe bra for både mennesker og miljø, samtidig som jeg selv får en riktig god avkastning på pengene i lang tid. Jeg ser Better Globe som en stor mulighet for meg til å kunne gå av med pensjon tidligere.

Partners

Kontakt oss

Hvis du har noen spørsmål eller refleksjoner, nøl ikke med å kontakte oss på support@betterglobe.com

Treplanting reduserer klimatrusselen

Det er ikke noe nytt at trær bidrar til å redusere klimatrusselen. It is no news that trees contribute to reducing the climate threat. Allerede i IPCC- rapporten fra 2018 konstateres det at 1 milliard hektar mer med skog ville være nødvendig. 1 milliard hektar tilsvarer 2 milliarder fotballbaner med skog, eller et område påLes mer…