i løpet av de siste årene har vi bidratt til mange gjennombrudd i den storskalige og kommersielle dyrkingen av Mukau i semi-ørkenen. I alle år har vi formidlet den kunnskap og erfaring vi har oppnådd, blant annet til den kenyanske skogsadministrasjonen. De har nå gjort mye av den kunnskapen tilgjengelig i en brosjyre for bønder […]